Zaproszenie na Obronę

 Planowane obrony rozpraw doktorskich: 

Recenzja I - dr hab. n. med. Tomasz Czarnik pobierz

Recenzja II - dr hab. n. med. Szymon Andrzej Białka  pobierz

Recenzja IIIprof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/drg-pwso-taa


 

Recenzja I - dr hab. n. med. Katarzyna Karpińska - Łukaszewicz pobierz

Recenzja II - dr hab. n. med. Łukasz Szylberg  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/tvn-fpea-huv


 

Recenzja I - dr hab. n. med. Anna Julita Zaleska - Żmijewska pobierz

Recenzja II - dr hab. n. med. Joanna Konopińska  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/wat-ieju-edu


 

Recenzja I - dr hab. n. med. Marta Kałużna – Oleksy pobierz

Recenzja II - dr hab. n. med. Jakub Podolec  pobierz

Recenzja IIIdr hab. n. med. Rafał Dworakowski  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/dsn-osra-ays


 

Recenzja I - Prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński pobierz

Recenzja II - Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wydra  pobierz

Recenzja III- Dr hab. n. med. Tomasz Kluz, prof. UR  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/ojj-bake-avz


 

 

Recenzja I - Prof dr hab. n. med. Bartosz Molik  pobierz

Recenzja II - Prof dr hab. Dominika Szalewska  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/wjj-atsk-tab


 

Recenzja I - Dr hab. n. med. Aleksandra Kotlińska - Lemieszek pobierz

Recenzja II - Prof dr hab. n. med. Jadwiga Jośko - Ochojska  pobierz

Recenzja IIIProf dr hab. n. med. Krystyna Katarzyna Serkies  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/rqc-zzmx-yvw


 

Recenzja I - Dr hab. n. med. Dariusz Kosson  pobierz

Recenzja II - Dr hab. n. med. Jacek Smereka  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/dff-dhjt-xed


 

Recenzja I - Dr hab. n. med. Piotr Wierzbicki  pobierz

Recenzja II - Dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski  pobierz

Recenzja III- Prof dr hab. n. med. Bartosz Kempisty  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/zxx-yirw-hfb


 

Recenzja I - Prof dr hab. n. med. Andrzej Budzyński  pobierz

Recenzja II - Dr hab. n. med. Wojciech Jan Markiewicz  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/tps-bawx-inm


 

Recenzja I - Dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski  pobierz

Recenzja II - Dr hab. n. med. Sławomir Żegleń  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/btj-cqnz-dvc


 

Recenzja I - Dr hab. n. med. Janusz Trzebicki  pobierz

Recenzja II - Prof. dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/oxr-duqs-bhp


 

Recenzja I - Dr hab. n. med. Zyta Banecka - Majkutewicz  pobierz

Recenzja II - Dr hab. n. med. Kazimierz Tomczykiewicz  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/cmv-nfqc-wxy


 

Recenzja I - Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak  pobierz

Recenzja II - Prof. dr hab. n. med. Ewa Krzystanek  pobierz

Recenzja III - Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

 Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/ovg-ugqd-gdb


 

Recenzja I - Dr hab n. med.  Ireneusz Kantor  pobierz

Recenzja II - Prof. dr habn. med. Marek Rogowski  pobierz

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

 Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/yrz-aqas-has

 


 

Recenzja I -  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek  pobierz

Recenzja II - Prof. dr hab. n. med. Mateusz Hołda  pobierz

Recenzja III - Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afgIpENhl72aCrVbGXHHcYTiILBJkzn9xUmxoAcx4XDc1%40thread.tacv2/1661202168755?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22e09e0882-11f8-40fc-bfec-f53e7eaa904a%22%7d


 

 

Recenzja I -  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek  pobierz

Recenzja II - Prof. dr hab. n. med. Mateusz Hołda  pobierz

Recenzja III - Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afgIpENhl72aCrVbGXHHcYTiILBJkzn9xUmxoAcx4XDc1%40thread.tacv2/1661202099975?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22e09e0882-11f8-40fc-bfec-f53e7eaa904a%22%7d


 

 

Recenzja I -  Prof. dr hab. n. med Radosław Rola  pobierz

Recenzja II - Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski  pobierz

Recenzja III - Prof. dr hab. n. wet. Romulad Zabielski pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do obrony:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afgIpENhl72aCrVbGXHHcYTiILBJkzn9xUmxoAcx4XDc1%40thread.tacv2/1653293544386?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22e09e0882-11f8-40fc-bfec-f53e7eaa904a%22%7d


 


 

Recenzja I -  Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak  pobierz

Recenzja II - Prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz  pobierz

Recenzja III - Prof. dr hab. n. med. Marcin Majka pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afgIpENhl72aCrVbGXHHcYTiILBJkzn9xUmxoAcx4XDc1%40thread.tacv2/1653293519595?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22e09e0882-11f8-40fc-bfec-f53e7eaa904a%22%7d


 Recenzja I -  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bar  pobierz

Recenzja II - Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wolski  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz


 

 

Recenzja I -  Prof. dr hab. n. med.  Beata Matyjaszel-Matuszek  pobierz

Recenzja II - Prof. dr hab. n. med.  Maria Górska pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz


 

Recenzja I -  Prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Paśnik   pobierz

Recenzja II - Prof. dr hab. n. med.  Wiesław Janusz Kruszewski  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

 


 

 

Recenzja I -  dr hab. n. med. Agnieszka Osmola-Mańkowska   pobierz

Recenzja II - dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek   pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

 

 

 


 

 

Recenzja I -  prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski pobierz

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński   pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

 

 

 

Recenzja I -  prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer  pobierz

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

 

 

 

Recenzja I -  dr hab. n. med. Wojciech Sobiczewski pobierz

 

 

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk   pobierz

 

 

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

 

 

lek. Grzegorz Paweł Dałek

 

 

 

Recenzja I -  dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UM pobierz

 

 

 

Recenzja II - dr hab. n. med. Maciej Niewada   pobierz

 

 

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz


 

lek. Stanisław Józef Adamski

 

 

 

 

Recenzja I -  dr hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO pobierz

 

 

 

Recenzja II - dr hab. n. med. Leszek Sagana   pobierz

 

 

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz


 

 

  lek. Kamila Regin 

Recenzja I -  dr hab. n. med. Dawid Larysz, prof. COI  pobierz

 

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Robert Gasik  pobierz

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz 

 

 

 


 

lek. Anna Żurawska

Recenzja I -  prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak pobierz

 

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik  pobierz

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz 

 

 


 

 

lek. Mariusz Mieczysław Banach

Recenzja I -  prof. dr hab. n. med. Robert Juszkat pobierz

 

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Marek Harat  pobierz

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz 

 

 

 


 

lek. Rafał Stanisław Skutecki

 

 

Recenzja I -  prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz pobierz

 

Recenzja II - dr hab. n. med. Krzysztof Buczkowski, prof. UMK  pobierz

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

 

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz   

 

 


 

lek. Bogna Maria Kwella

 

Recenzja I -  prof. dr hab. n. med. Wiesław Bryl pobierz

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz 


lek. Ewa Aleksandra Malinowska

Recenzja I -  dr hab. n. med. Marta Joanna Chełmińska pobierz

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Robert Marek Mróz pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz   


 lek. Paweł Lech

Recenzja I -  dr hab. n. med. Jacek Sławomir Szeliga pobierz

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz  


 lek. Natalia Dowgiałło - Wnukiewicz

Recenzja I -  dr hab. n. med. Łukasz Adam Dziki pobierz

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz   


 lek. Maciej Hieronim Żukowski

Recenzja I -  prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak pobierz

Recenzja II - dr hab. n. med. Marek Gogacz pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz  


 lek. Marek Gowkielewicz

Recenzja I -  dr hab. n. med. Paweł Derlatka pobierz

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz   


mgr Michael Allen Thoene

 Recenzja I -  dr hab. n. med. Dagmara Anna Hering, prof. nadzw. pobierz

Recenzja II - dr hab. n. med. Danuta Kosik - Bogacka, prof. nadzw. pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz  


 lek. Maciej Wojciech Przudzik

Recenzja I -  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stefan Wolski pobierz

Recenzja II - dr hab. n. med. Sławomir Letkiewicz, prof. nadzw. pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz  


lek. Ewa Mirosława Wygonowska

Recenzja I -  prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka - Operacz pobierz

Recenzja II - dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz  


 

lek. Paweł Kochman

 

 

Recenzja I -  dr hab. n. med. Edyta Gołembiewska pobierz

Recenzja II - prof. dr hab. n. med. Tomasz Liberek pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. polskim  pobierz

Streszenie rozprawy doktorskiej w j. angielskim  pobierz