Wymagane Dokumenty

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich
na Wydziale Lekarskim
Collegium Medicum
Uniwersytetu Warmińksko - Mazurskiego w Olsztynie

 

Wniosek o wyznaczenie promotora - załącznik

Wniosek o wszczęcie postępowania - załącznik 

Oświadczenie Kandydata na Promotora - załącznik

Oświadczenie antyplagiat - załącznik

Oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów - załącznik