Zakończone Przewody Doktorskie

dr n. med. Agnieszka Rakowska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 04.11.2022

Tytuł rozprawy:

„Ocena zaburzeń funkcji artykulacyjnych u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med.Krzysztof Slemaj Katedra Neurologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med.Konrad Rejdak Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Ewa Krzystanek Katedra Neurologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer Klinika Neurologii i Epileptologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego


 

dr n. med. Marcelina Łopińska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 08.09.2022

Tytuł rozprawy:

„Model Odwróconych Znaczników Anatomicznych - innowacyjna metoda oparta na aktywności studentów jako narzędzie przygotowujące do egzaminów praktycznych z anatomii”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki Katedra Anatomii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Mateusz Hołda Katedra Anatomii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek Zakład Anatomii Funkcjonalnej i Klinicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Katarzyna Polak-Boroń

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 06.09.2022

Tytuł rozprawy:

„Zobiektywizowany Strukturyzowany Egzamin Praktyczny przeprowadzany na tabletach (TOSSPE): Zalety innowacyjnej metody egzaminowania studentów medycyny”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki Katedra Anatomii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Mateusz Hołda Katedra Anatomii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek Zakład Anatomii Funkcjonalnej i Klinicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

 

dr n. med. Dominika Gołubczyk

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 29.06.2022

Tytuł rozprawy: 

„Wykorzystanie technik wewnątrznaczyniowych w modelowaniu i leczeniu schorzeń neurologicznych”

Promotor:

Dr hab. n. med. Piotr Walczak, prof. UWM Katedra Neurochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. Radosław Rola Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Prof. dr hab. n. wet. Romuald Zabielski Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW w Warszawie


dr n. med. Łukasz Kalkowski

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 28.06.2022

Tytuł rozprawy: 

„Indukowana autoimmunologiczna demielinizacja - przedkliniczny model stwardnienia rozsianego”

Promotor:

Dr hab. n. med. Piotr Walczak, prof. UWM Katedra Neurochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Promotor pomocniczy:     

Dr Joanna Kwiatkowska

Recenzenci:

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych Instytut Immunologii Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Prof. dr hab. n. med. Marcin Majka Zakład Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytut Pediatrii, Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 


 

dr n. med. Mariusz Ireneusz Skoneczny 

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 28.02.2022

Tytuł rozprawy: 

„Ocena porównawcza laparoskopowej adenomektomii zaotrzewnowej względem adenomektomii metodą klasyczną u mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza”

Promotor:

Dr hab. n. med. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bar Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wolski Kolegium Nauk Medycznych Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 


 

dr n. med. Wioletta Żukowska 

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 24.01.2022

Tytuł rozprawy: 

„Analiza klinicznego zastosowania numerycznej skali oceny wyników chirurgicznego leczenia otyłości”

Promotor:

Dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UMK Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Paśnik Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu

Prof. dr hab. n. med.  Wiesław Janusz Kruszewski Zakład Propedeutyki Onkologii, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny


 

dr n. med. Magdalena Stefanowicz-Rutkowska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 24.01.2022

Tytuł rozprawy: 

„Występowanie powikłań mikronaczyniowych u pacjentów z zaburzeniami funkcji tarczycy ze szczególnym uwzględnieniem autoimmunizacyjnej choroby tarczycy i cukrzycą typu 1”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Promotor pomocniczy: 

dr n. med. Wojciech Matuszewski Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med.  Beata Matyjaszek-Matuszek Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med.  Maria Górska Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 


 

dr n. med. Natalia Zdanowska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 22.11.2021

Tytuł rozprawy: 

„Ocena wpływu leczenia adalimumabem i metotreksatem na poziom wybranych markerów ryzyka sercowo-naczyniowego (VCAM-1, E-selektyna, oxLDL, przeciwciała anty oxLDL)
oraz cytokin regulatorowych (IL-10, TGFß, IL-35) u Pacjentów z rozpoznaną łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego”

Promotor:

dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM, Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

dr hab. n. med. Agnieszka Osmola-Mańkowska  Poznań

dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie


 

dr n. med. Anna Łowczak

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 28.06.2021

Tytuł rozprawy: 

„Ocena przeżycia chorych z rozpoznaniem olbrzymiokomórkowego neuroendokrynnego raka płuca – badanie retrospektywne”

Promotor:

dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM– Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

dr n. med. Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński –Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, II Klinika Chorób Płuc


 

dr n. med. Monika Grudziecka-Pyrek

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 28.06.2021

Tytuł rozprawy: 

„Ocena zmian aksonalnych i neuronalnych u chorych z rodzinną i sporadyczną postacią stwardnienia rozsianego z wykorzystaniem optycznej koherentnej tomografii siatkówki”

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj – Katedra Neurologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer– Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im Prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

dr hab. n. med. Wojciech Sobiczewski – I Katedra i Klinika Kardiologii Wydział Lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny


 

dr n. med. Jakub Piotrkowski

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 31 maja 2021

Tytuł rozprawy: 

„Ultrasonografia w ocenie układu krążeniowo-oddechowego u osób w wieku podeszłym przyjmowanym do szpitala w trybie nagłym”

Promotor:

dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM – Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk – Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii   z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Wojciech SobiczewskiI Katedra i Klinika Kardiologii Wydział Lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny


 

dr n. med. Grzegorz Paweł Dałek

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 21 grudnia 2020

Tytuł rozprawy: 

„Przewlekła choroba nerek u pacjentów z udarem mózgu”

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór – Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Recenzenci:

dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UM – Zakład Farmakologii Klinicznej, I Katedra Chorób Wewnętrznych Oddział Nefrologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. Maciej NiewadaKatedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny


 

dr n. med. Stanisław Józef Adamski

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 21 grudnia 2020

Tytuł rozprawy: 

"Ocena położenia śrub przeznasadowych w operacjach odcinka szyjnego, piersiowego
i lędźwiowego kręgosłupa"

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc - Katedra  Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

dr hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO – Oddział Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Instytut Medycyny Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. n. med. Leszek Sagan, prof. PUMKlinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny


 

dr n. med. Kamila Julia Regin

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 23 listopada 2020 roku

Tytuł rozprawy:

„Wpływ odbioru afektu na stabilność posturalną u młodzieży niesłyszącej”

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski – Katedra Rehabilitacji i Ortopedii, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

 dr hab. n. med. Dawid Larysz, prof. COI - Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej w Gliwicach

prof. dr hab. n. med. Robert Gasik - Klinika Neuroortopedii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


 

dr n. med. Anna Elżbieta Żurawska 

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 23 listopada 2020 roku

Tytuł rozprawy:

„Znaczenie kolistych RNA (circRNA) w immunologii stwardnienia rozsianego”

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj – Katedra Neurologii, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak - Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik - Katedra Neurologii, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

 


dr n. med. Rafał Stanisław Skutecki

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 28.09.2020 roku

Tytuł rozprawy:

Wpływ parametrów biometeorologicznych na sezonowość wybranych chorób

Promotor:

dr hab. n. med. Jerzy Romaszko Katedra Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych, Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr hab. n. med. Krzysztof Buczkowski, prof. UMK Katedra Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


dr n. med. Mariusz Mieczysław Banach

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 28.09.2020 roku

Tytuł rozprawy:

Ocena skuteczności leczenia tętniaków tętnicy środkowej mózgu metodą klipsowania i embolizacji

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Ryszard Czepko– Katedra i Klinika Neurochirurgii, Wydział Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Robert Juszkat- Katedra Radiologii Ogólnej i Zabiegowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu                                         

prof. dr hab. n. med. Marek Harat- Katedra Neurochirirgii i Neurologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy


 

dr n. med. Bogna Maria Kwella 

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 18 listopada 2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Analiza czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet z przebytym stanem przedrzucawkowym”

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór – Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Wiesław Bryl - Katedra i Klinika Chorób Wewnetrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski- Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny


dr n. med. Ewa Aleksandra Malinowska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 19 września2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Obraz kliniczny sarkoidozy u chorych hospitalizowanych w Klinice Pulmonologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w latach 2013 - 2017””

Promotor:

dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM – Katedra Pulmonologii, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Robert Marek Mróz – II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr hab. n. med. Marta Joanna Chełmińska – Katedra Pulmonologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny


dr n. med. Paweł Lech

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 19 września2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Wyniki odległe chirurgicznego leczenia otyłości patologicznej na podstawie dwóch metod operacyjnych: mankietowej częściowej resekcji żołądka
i regulowanej opaski żołądka””

Promotor:

dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM – Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski - Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr hab. n. med. Jacek Sławomir Szeliga – Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


dr n. med. Natalia Dowgiałło-Wnukiewicz

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 19 września2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Leczenie „ostrego brzucha” w wieku podeszłym: czy postępowanie chirurgiczne jest zawsze wskazane?””

Promotor:

dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM – Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz- Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Łukasz Adam Dziki - Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


dr n. med. Maciej Hieronim Żukowski

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 19 września2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Ocena przydatności badania elastograficznego szyjki macicy ciężarnej do prognozowania czasu wystąpienia i przebiegu porodu”

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Marcin Jóżwik – Katedra Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak – Katedra i Zakład Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med. Marek Gogacz – II Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 


dr n. med. Marek Gowkielewicz

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 19 września2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Ekspresja hormonu anty-Müllerowskiego w tkance raka endometrium”

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik – Katedra Ginekologii i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk – II Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. n. med. Paweł Derlatka – II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny


dr n. med. Michael Allen Thoene

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 13 czerwca 2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Wpływ bisfenolu A na neurochemiczną charakterystykę śródwątrobowych włókien nerwowych na dużym modelu zwierzęcym”

Promotor:

Dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM– Katedra Patofizjologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

Dr n. med. Andrzej Włodarczyk – Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Dr hab. n. med. Danuta Kosik - Bogacka - Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dr hab. n. med. Dagmara Anna Hering - Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny


dr n. med. Maciej Wojciech Przudzik

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 25 kwietnia 2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Ocena leczenia pacjentów z ciałami obcymi i kamicą pęcherza moczowego metodami minimalnie inwazyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem dostępu przez pojedynczy port w materiale Kliniki Urologii UWM w latach 2015-2017”

Promotor:

Dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM– Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stefan Wolski- Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej Collegium Medicum w Bydgoszczy

Dr hab. n. med. Sławomir Letkiewicz, prof. nadzw.- Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk


dr n. med. Ewa Mirosława Wygonowska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 25 kwietnia 2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Rola badań diagnostycznych w ustaleniu czynnika wywołującego pokrzywkę przewlekłą”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek– Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz- Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK- Klinika Dermatologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


 dr n. med. Paweł Kochman

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 25 kwietnia 2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Porównanie efektów leczenia pacjentów leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej i hemodializy”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór– Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Dr hab. n. med. Edyta Gołembiewska - Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Liberek- Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny


 dr n. med. Katarzyna Anna Jezierska - Woźniak

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 10 stycznia 2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Ocena procesu różnicowania oraz migracji w polu elektrycznym wybranych populacji mezenchymalnych komórek macierzystych”

Promotor:

Dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM – Katedra Patofizjologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

Dr n. med. Monika Barczewska – Katedra Neurochirurgii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. Leonora Maria Bużańska - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Bronisław Machaliński - Katedra Fizjopatologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie


dr n. med. Ewa Kruminis - Kaszkiel

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 10 stycznia 2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Galareta Whartona - źródło mezenchymalnych komórek macierzystych do różnicowania w kierunku nerwowych komórek macierzystych (NSC)”

Promotor:

Dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM – Katedra Patofizjologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Dr hab. Monika Paulina Szeliga - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Dr hab. Mariola Świderek - Matysiak - Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


dr n. med. Aleksandra Wińska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 10 stycznia 2019 roku

Tytuł rozprawy:

„Analiza profilu ryzyka udaru mózgu u osób w wieku podeszłym oraz ich wpływ na rokowanie”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień - Klinika Neurologiczna, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Recenzenci:

Dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. nadzw. - Zakład Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski - Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny


dr n. med. Anna Maria Romaszko - Wojtowicz

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 6 grudnia 2018 roku

Tytuł rozprawy:

„Analiza częstości występowania nowotworów mnogich w województwie warmińsko - mazurski”

Promotor:

Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM – Katedra Pulmonologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

Dr n. med. Ewa Kupcewicz – Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Robert Marek Mróz - II Klinika Chorób Pluc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. n. med. Dariusz Mirosław Kowalski - Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie


dr n. med. Piotr Humański

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 6 grudnia 2018 roku

Tytuł rozprawy:

„Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa lasera tulowego z laserem diodowym w leczeniu mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza w warunkach urologii jednego dnia w materiale własnym”

Promotor:

Dr hab. n. med. Sławomir Letkiewicz, prof. nadzw. – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, Polskiej Akademii Nauk

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski - Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wolski - Kolegium Nauk Medycznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy


dr n. med. Roman Bogdan Łesiów

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 6 grudnia 2018 roku

Tytuł rozprawy:

„Historia rozwoju Oddziału Urologii w Olsztynie - od pododdziału do kliniki”

Promotor:

Dr hab. n. med. Sławomir Letkiewicz, prof. nadzw. – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, Polskiej Akademii Nauk

Recenzenci:

Dr hab. n. med. Marek Ireneusz Lipiński, prof. nadzw. - II Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Wolski - Kolegium Nauk Medycznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy


dr n. med. Magdalena Małgorzata Zakrzewska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 6 grudnia 2018 roku

Tytuł rozprawy:

„Korelacje pomiędzy IgE - zależną alergią pokarmową a przerostem migdałków u dzieci w wieku 3 - 8 lat”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa – Katedra Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Marek Eugeniusz Rogowski - Klinika Otolaryngologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. n. med. Bożena Wiskirska - Woźnica - Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


dr n. med. Agata Maria Winiarska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 13 września 2018 roku

Tytuł rozprawy:

„Korelacje kliniczno - patomorfologiczne u pacjentów poddawanych diagnostycznej biopsji nerki”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór – Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. nadzw. - Zakład Farmakologii Klinicznej, I Katedra chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczne w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik - I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Osrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 


dr n. med. Joanna Korycińska 

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 10 maja 2018 roku

Tytuł rozprawy:

„Analiza zachorowań na świerzb w województwie warmińsko - mazurskim w latach 2007 - 2014”

Promotor:

Dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM – Katedra Patofizjologii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Dr hab. med. Katarzyna Bartosik - Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. hab. Krzysztof Solarz - Zakład Parazytologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. n. med. prof. UM Anna Głowacka - Katedra NAuk Podstawowych i Przedklinicznych, Wydział Wosjkowo - Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 


 dr n. med. Joanna Rybak-d'Obyrn 

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 12 kwietnia 2018 roku

Tytuł rozprawy:

„Wpływ wybranych czynników środowiskowych na opryszczkowate zapalenie skóry”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek – Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Dr hab. n. med. Barbara Zegarska, prof. UMK - Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Dr hab. n. med. Agnieszka Żebrowska - Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 


 dr n. med. Monika Knysak

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 11 stycznia 2018 roku

Tytuł rozprawy:

„Progresja przewlekłej choroby nerek: czynniki warunkujące jej wystąpienie i dynamikę”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór – Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Ilona Kurnatowska–Zakład Farmakologii Kliniczne, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. med. Tomasz Liberek –Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny

 


dr n. med. Dorota Mroczkowska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 11 stycznia 2018 roku

Tytuł rozprawy:

„Ocena skuteczności zastosowania elektroencefalograficznego sprzężenia zwrotnego w procesie rehabilitacji chorych po udarze niedokrwiennym mózgu”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki – Katedra Anatomii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

Dr n. med. Joanna Białkowska- Katedra Neurologii i Neurochirurgii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek - Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego    

Prof. dr hab. n. med. Wanda Stryła Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr. hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski –  Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 


 dr n. med. Katarzyna Chuchla-Szczupacka

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 14 grudnia 2017 roku

Tytuł rozprawy:

„Przydatność oceny przeciwciał IgE i podklas IgG w diagnostyce pemfigoidu”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek – Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Waszczykowska - Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak - Klinika Dermatologii i Immunodermatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 


dr n. med. Dorota Wilamowska-Kokoszo

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 14 grudnia 2017 roku

Tytuł rozprawy:

„Ocena ekspresji czynnika wzrostu komórek macierzystych SCF i jego receptora c-KIT u chorych na bielactwo nabyte”

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek – Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Dr hab. n. med. Rafał Czajkowski, prof. UMK -Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski - Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 


 

dr n. med. Bułat Tuyakov

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 14 grudnia 2017 roku

Tytuł rozprawy:

„Porównanie dwóch metod ciągłej blokady nerwu udowego za pomocą pompy elastomerowej po operacji protezy stawu kolanowego”

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

Dr n. med. Dariusz Onichimowski – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek -Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 


 

dr n. med. Mariusz Sowa

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 9 listopada 2017 roku

Tytuł rozprawy:

„Ocena efektywności leczenia endowaskularnego bardzo małych tętniaków naczyń mózgowych”

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

Dr n. med. Monika Barczewska – Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

dr hab. n. med. Ryszard Czepko, prof. nadzw.– Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych – Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego 

dr hab. n. med. Maciej ŚniegockiKlinika Neurochirurgii,
Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

 


 

dr n. med. Łukasz Grabarczyk

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 9 listopada 2017 roku

Tytuł rozprawy:

„Ocena potencjału nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w badaniu pacjentów w stanie śpiączki oraz stanie minimalnej świadomości”

Promotor:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

Dr n. med. Monika Barczewska – Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

dr hab. n. med. Leszek Sagan, prof. PUMKlinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

dr hab. n. med. Jan Kochanowicz– Klinika Neurologii – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 


 

dr n. med. Krzysztof Dzięgiel

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 22 czerwca 2017 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Ocena przydatności automatycznej analizy sygnałów uzyskanych z mikrorejestracji podczas operacji wszczepienia mikroelektrody do jąder niskowzgórzowych w zestawieniu z analizą własną wykonaną śródoperacyjnie oraz danymi anatomicznymi"

Promotor:

 • dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. UWM – Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

 • dr n. med. Witold Libionka Zakład Neurobiologii Mięśnia Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek – Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno – Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 • dr hab. n. med. Maciej Śniegocki – Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

 


dr n. med. Edyta Zomkowska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 11 maja 2017 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Ocena rozwoju mowy u dzieci po wczesnej operacji jednostronnego całkowitego rozszczepu wargi i podniebienia oraz izolowanego rozszczepu podniebienia"

Promotor:

 • dr hab. n. med. Maria Hortis - Dzierzbicka, prof. UWM – Katedra Psychologii, Logopedii Klinicznej i Nauk Społecznych w Medycynie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

 • dr Magdalena Osowicka - Kondratowicz Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech - Słomkowska – Zakład i Poradnia Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • dr hab. n. med. Bożena Wiskirska - Woźnica – Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 • dr hab. n. hum. Danuta Pluta - Wojciechowska - Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 


 dr n. med. Beata Czeremszyńska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 9 marca 2017 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Dozymetryczna ocena pooperacyjnego napromieniania na głębokim wdechu z zastosowaniem trójwymiarowego obrazowania powierzchni w czasie rzeczywistym chorych na wczesnego raka lewej piersi po chirurgicznym leczeniu oszczędzającym"

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka – Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Mirosław Dziuk, prof. nadzw. – Zakład Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

 • dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw. – Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie

 


dr n. med. Jakub Pałucki

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 9 marca 2017 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Analiza obrazów badania tomografii komputerowej u chorych na nowotwór neuroendokrynny jelita cienkiego"

Promotor:

 • dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM – Katedra Radiologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki – Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 • dr hab. n. med. Edyta Szurowska, prof. nadzw. – II Zakład Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 


dr n. med. Michał Orłowski

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 12 stycznia 2017 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Przyczyny niepowodzeń operacji założenia regulowanej opaski żołądkowej u pacjentów z otyłością patologiczną na podstawie wyników odległych"

Promotor:

 • dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM – Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik – Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

 • dr hab. n. med. Jacek Szeliga – Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 


dr n. med. Marcin Mieszkowski

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 8 grudnia 2016 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Ocena skuteczności blokady w obrębie mięśnia czworobocznego lędźwi w analgezji pooperacyjnej po cięciu cesarskim"

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner - Zawadzka – Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

 • dr n. med. Dariusz Onichimowski Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek – Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 


dr n. med. Katarzyna Myszka - Podgórska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 10 listopada 2016 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Ocena częstości występowania zespołu metabolicznego u osób z przypadkowo wykrytymi guzami nadnerczy z prawidłową aktywnością hormonalną"

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska - Stankiewicz – Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Anna Popławska - Kita – Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 • dr hab. n. med. Marianna Bąk – Klinika i Zakład Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 


dr n. med. Przemysław Kwiatkowski

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 10 listopada 2016 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Występowanie i zawartość galaniny w tkance guza, ścianie jelita grubego i surowicy krwi pacjentów chorych na raka jelita grubego: badania biochemiczne, morfologiczne i morfometryczne"

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć – Katedra Histologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

 • dr n. med. Janusz Godlewski – Katedra Histologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Alina Grzanka – Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś – Katedra Anatomii i Neurobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 


dr n. med. Wojciech Matuszewski

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 13 października 2016 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Częstość występowania retinopatii cukrzycowej i czynniki ryzyka jej rozwoju u chorych na cukrzycę w populacji województwa warmińsko - mazurskiego"

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska - Stankiewicz – Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Maria Górska – Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 • dr hab. n. med. Leszek Czupryniak – Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 


dr n. med. Ewa Lepiarczyk

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 16 czerwca 2016 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Wpływ toksyny botulinowej (BTX) i resiniferatoksyny (RTX) na plastyczność neuronów pnia współczulnego zaopatrujących pęcherz moczowy świni domowej"

Promotor:

 • dr hab. n. med. Agnieszka Bossowska, prof. UWM – Katedra Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel – Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski –Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 


dr n. med. Janusz Sadowski

 Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 6 czerwca 2016 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Kliniczne, biochemiczne i echokardiograficzne czynniki ryzyka zgonu chorych z przewlekłą niewydolnością serca na podstawie doświadczenia jednego ośrodka"

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz – Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka – I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. n. med. Marcin Gruchała – I Katedra i Klinika Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 


dr n. med. Anna Nowak - Węgrzyn

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 6 czerwca 2016 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy indukowane białkami pokarmowymi – manifestacje kliniczne i mechanizm immunologiczny”

Promotor:

 • dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka - Cyrta, prof. UWM – Katedra Pediatrii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi – Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski – emerytowany profesor Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 


dr n. med. Piotr Kocbach

 Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 12 maja 2016 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Obraz kliniczny boreliozy i neuroboreliozy u chorych leczonych w Oddziale Chorób Zakaźnych Centrum Zdrowia Medica w Ostródzie”

Promotor:

 • dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz – Klinika Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski – Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • dr hab. n. med. Anna Grzeszczuk – Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 


dr n. med. Maciej Żechowicz

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 12 maja 2016 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Ocena zjawiska zmęczenia u chorych na nowotwór z zastosowaniem wybranych skal, testu sześciominutowego marszu i badania echokardiograficznego”

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski – były Kierownik Katedra i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki – Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo - Zatorowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia  
 • prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz – III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 


dr n. med. Piotr Cygański

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 14 stycznia 2016 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Nowy model rozpoznawania zatorowości płucnej u pacjentów z ostrą zdekompensowaną niewydolnością serca na podstawie materiału własnego”

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz – Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka – I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • dr hab. n. med. Marcin Gruchała – I Katedra i Klinika Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 


dr n. med. Wiesław Liczbik

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 10 grudnia 2015 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Wyniki leczenia operacyjnego zwyrodnieniowych zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego z użyciem klatek międzytrzonowych”

Promotor:

 • dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. UWM – Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Robert Gasik – Klinika Neuroortopedii i Neurologii oraz Klinika Reumatoortopedii w Warszawie 
 • dr hab. n. med. Leszek Sagan – Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 


dr n. med. Anna Dudzińska-Filkiewicz

 Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 10 grudnia 2015 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Ocena przydatności immunohistochemicznego badania wybranych cytokeratyn w histoklinicznej diagnostyce torbieli zębopochodnych”

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Marian Sulik – emerytowany profesor Katedry Patomorfologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska – Zakład Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek – Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

 


dr n. med. Wacław Kopala

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 8 października 2015 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Audiologiczna ocena funkcji ucha środkowego i wewnętrznego u pacjentów w wieku rozwojowym z obwodowym porażeniem nerwu twarzowego”

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa – Kierownik Katedry Otorynolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

 • dr n. med. Maria Hortis-Dzierzbicka, prof. UWM – Katedra Psychologii, Logopedii Klinicznej i Nauk Społecznych w Medycynie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Danuta Gryczyńska – emerytowany profesor Kliniki Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr hab. n. med. Artur Niedzielski – Pracownia Otoneurologiczna III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 


dr n. med. Tomasz Siwek

 Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 8 października 2015 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Efektywność leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej z analizą porównawczą metod oceny wyników leczenia”

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

 • dr n. med. Monika Barczewska – Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – Katedra i Klinika Neurologii Wieku Podeszłego Sląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • dr hab. n. med. Jan Kochanowicz – Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 


dr n. med. Anna Witt-Majchrzak

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 17 września 2015 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Wpływ terapii podciśnieniowej na proces gojenia ran operacyjnych u pacjentów po pomostowaniu naczyń wieńcowych wykonanym bez krążenia pozaustrojowego”

Promotor:

 • dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM – Kierownik Katedry Chirurgii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Grabowski – Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Biederman – Centrum Kardiologii Allenort w Warszawie

 


dr n. med. Andrzej Lehmann

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 14 maja 2015 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Ocena stanu odżywienia pacjentów zakwalifikowanych do chirurgicznego leczenia otyłości oraz wynikające z tego konsekwencje”

Promotor:

 • dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM – Kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński – Kierownik Kliniki Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski – Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 


dr n. med. Olaf Pierzak

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 14 maja 2015 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Analiza skuteczności leczenia złamań kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego za pomocą przezskórnej wertebroplastyki"

Promotor:

 • dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. UWM – Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Leszek Sagan – Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • dr hab. n. med. Maciej Śniegocki  Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 


dr n. med. Marek Derenda

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 9 kwietnia 2015 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Porównanie wyników leczenia chorych z guzami kanału kręgowego przy stosowaniu laminotomii i laminektomii"

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

 • dr n. med. Monika Barczewska – Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Witold Mazurowski – emerytowany profesor Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. n. med. Leszek Sagan – Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 


dr n. med. Agata Frask

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 19 lutego 2015 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Leczenie chirurgiczne otyłości metodą resekcji rękawowej żołądka (sleeve resection): ocena ryzyka i wczesne monitorowanie powikłań u pacjentów na podstawie wybranych parametrów laboratoryjnych i badań obrazowych"

Promotor:

 • dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM – Kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

 • dr n. med. Anna Żurada – Katedra Anatomii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik – Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski – Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 


dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 8 stycznia 2015 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Ocena ekspresji białka beta–tubulina II w tkance guza jako czynnika predykcyjnego odpowiedzi na leczenie neoadjuwantową chemioterapią z taksanami u chorych na miejscowo zaawansowane, płaskonabłonkowe nowotwory okolic głowy i szyi"

Promotor:

 • dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – Kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki – Kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie
 • dr hab. n. med. Mariusz Koda – Zakład Patomorfologii Ogólnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 


dr n. med. Jacek Zwiernik

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 11 grudnia 2014 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Wpływ wcześniejszego leczenia modyfikowalnych czynników ryzyka na obraz kliniczny i ewolucję udaru niedokrwiennego mózgu"

Promotor:

 • hab. n. med. Adam Czapliński, prof. UWM – Katedra Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj – Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak – Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 


dr n. med. Janina Lipińska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 9 października 2014 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Wpływ wybranych czynników kliniczno-środowiskowych na rokowanie kobiet chorych na raka sromu w materiale własnym"

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Janusz Emerich  profesor emerytowany Akademii Medycznej w Gdańsku

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański – Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
 • prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak - Klinika Ginekologii Operacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 


dr n. med. Rafał Nowak

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 18 września 2014 roku

Tytuł rozprawy:

 • "Manualna chirurgia zaćmy z małego cięcia (MSICS) jako rozwiązanie problemu ślepoty i upośledzenia widzenia spowodowanego zaćmą w wybranych krajach rozwijających się"

Promotor:

 • dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski, prof. UWM (Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Bartłomiej J. Kałuzny (Katedra i Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Pecold (Klinika i Katedra Okulistyczna UM w Poznaniu)

 


dr n. med. Tomasz Kazało

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 18 września 2014 roku

Tytuł rozprawy:

 • Analiza dorobku naukowego w okulistyce profesora Stanisława Mondelskiego (1914-1992)"

Promotor:

 • dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski, prof. UWM (Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Lech Bieganowski (Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Humanistyczna-Ekonomiczna we Włocławku)
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Pecold (Klinika i Katedra Okulistyczna UM w Poznaniu)

 


dr n. med. Andrzej Zawadzki

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 12 czerwca 2014 roku

Tytuł rozprawy:

 • Wyniki leczenia zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa za pomocą nadtwardówkowej neuroplastyki dekompresyjnej i wyciągów osiowych

Promotor:

 • dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. UWM (Katedra Neurologii i Neurochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Maciej Śniegocki (Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. n. med. Leszek Sagan (Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM w Szczecinie)

 


dr n. med. Beata Zwiernik

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 10 kwietnia 2014 roku

Tytuł rozprawy:

 • Analiza zależności między progresją stwardnienia rozsianego a czynnikami demograficznymi, socjoekonomicznymi i rodzajem zastosowanego leczenia

Promotor:

 • dr hab. n. med. Adam Czapliński, prof. UWM (Katedra Neurologii i Neurochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj (Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
 • prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek (Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

 


dr n. med. Rakesh Jalali

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 12 grudnia 2013 roku

Tytuł rozprawy:

 • Ocena porównawcza skuteczności resuscytacji krążenia z użyciem ręcznej metody masażu pośredniego i urządzenia mechanicznego ucisku klatki piersiowej”

Promotor:

 • dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki, prof. UWM (Kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko (Kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny im.Piastów Śląskich we Wrocławiu)
 • dr hab. n. med. Michał Gaca (Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

 


dr n. med. Krystyna Zaborowska-Sapeta

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 11 kwietnia 2013 roku

Tytuł rozprawy:

 • Dynamika zmiany rotacji tułowia u pacjentów leczonych gorsetem typu Chenea`u z powodu młodzieńczej skoliozy idiopatycznej

Promotor:

 • dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, prof. UWM (Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Aleksander Ronikier (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji)
 • dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki, prof. UWM (Kierownik Pracowni Chorób Kręgosłupa, Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

 


dr n. med. Grzegorz Wasilewski

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 14 lutego 2013 roku

Tytuł rozprawy:

 • Wpływ wczesnych stadiów przewlekłej choroby nerek na stopień zaawansowania zwapnień w tętnicach wieńcowych u pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej

Promotor:

 • dr hab. n. med. Tomasz Stompór, prof. UWM (Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych, Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska (Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko (Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

 


dr n. med. Artur Olszewski

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 10 stycznia 2013 roku

Tytuł rozprawy:

 • GFR wyliczony na podstawie wzoru MDRD a choroba nerek u pacjentów powyżej 65. roku życia

Promotor:

 • dr hab. n. med. Tomasz Stompór, prof. UWM (Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych, Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Ewa Król (Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski, prof. UJ (Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński)

 


dr n. med. Halina Protasiewicz-Fałdowska

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 13 grudnia 2012 roku

Tytuł rozprawy:

 • Przestrzenna analiza zmiany asymetrii tułowia w pozycji stojącej i pozycji siedzącej u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną"

Promotor:

 • dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski, prof. UWM  (Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki (Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem)
 • dr hab. n. med. Jacek Durmała (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji)

 


dr n. med. Piotr Walczak

Data uchwały o nadaniu stopnia doktora: 15 marca 2012 roku

Tytuł rozprawy:

 • Non-Invasive Cell Tracking as a Tool for Advancing Cell-Based Therapy of Neurological Diseases” („Nieinwazyjne obrazowanie komórkowe jako narzędzie przyspieszające postęp w dziedzinie terapii komórkowej chorób układu nerwowego”)

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz (Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, Katedra Neurologii i Neurochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz (Centrum Onkologii,  Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach)
 • prof. dr hab. Krystyna  Domańska – Janik, (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa)
 • prof. dr hab. n.med. Marcin Roszkowski (Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Neurochirurgii, Warszawa)