Postępowanie Habilitacyjne

Szanowni Państwo,

informujemy, że dokumenty do nadania stopnia doktora habilitowanego Kandydaci mogą składać za pośrednictwem systemu ePUAP.

W przypadku składania w powyżej formie dokumentów należy je podpisać podpisem kwalifikowanym.

 

Więcej informacji dotyczących szczegółów składania dokumentów oraz możliwości utworzenia darmowej wersji podpisu kwalifikowanego można uzyskać na stronie internetowej https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html