Procedury Wydziałowe

   Zatwierdzone Decyzją Dziekana Wydziału Lekarskiego   
Lp.Nr DecyzjiSymbol proceduryNazwa proceduryData
19/2022WSZJK-O-WL-1Procedura zasad i trybu weryfikacji sylabusów przedmiotów realizowanych na Wydziale Lekarskim oraz ich treści2022-10-03 
27/2022 WSZJK-Z-WL-2Procedura w zakresie wsparcia studentów i doktorantów w rozwoju naukowym2022-09-19
36/2022 WSZJK-Z-WL-1

Procedura w zakresie zasobów do nauki i wsparcia studentów i doktorantów

2022-09-19
418/2021 WSZJK-O-WL-1

Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się 

2021-10-25
517/2021WSZJK-DJK-WL-1

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry dydaktycznej

2021-10-25 
66/2021WSZJK-O-WL-1

Procedura oceny pracy dziekanatu

2021-04-20
75/2021WSZJK-A-WL-1

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych

2021-04-20
822/2020WSZJK-O-WL-3

Procedura kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w trybie zdalnym i mieszanym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

2020-12-17
 Nr Uchwały

Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego

9

261/2019WSZJK-Z-WL-1

Procedura dotycząca podstawowych informacji, które powinny być zawarte w regulaminie przedmiotu na kierunku lekarskim.

2019-06-13
10220/2019WSZJK-O-WL-1

Procedura zarządzania stroną internetową Wydziału Lekarskiego oraz podstron jego jednostek naukowo-dydaktycznych

2019-05-09
11265/2018WSZJK-Z-WL-1Procedura oceny jakości realizacji praktyk zawodowych na kierunku lekarskim2018-06-28
12264/2018WSZJK-O-WL -1Procedura Przeciwdziałania Dyskryminacji, Molestowaniu Seksualnemu, Mobbingowi oraz Stalkingowi na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie2018-06-28
13155/2018WSZJK-O-WL-2Procedura przeprowadzania egzaminów na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie2018-04-12
14157/2018WSZJK-O-WL-1Procedura określająca zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych, egzaminach i zaliczeniach na Wydziale Lekarskim2018-04-12
1535/2018WSZJK-O-WL-1 Procedura określająca zasady przechowywania dokumentów weryfikujących osiąganie przez studentów efektów kształcenia2018-02-08

 

Pliki do pobrania:

Egzaminy/ zaliczenia online

Hospitacja zajęć dydaktycznych

Hospitacja praktyk zawodowych

 

Weryfikacja osiągania zakładanych efektów uczenia się

 

Regulamin przedmiotu