Procedury Wydziałowe

   Zatwierdzone Decyzją Dziekana Wydziału Lekarskiego   
Lp.Nr DecyzjiSymbol proceduryNazwa proceduryData
 1.18/2021 WSZJK-O-WL-1

Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się 

2021-10-25
 2.17/2021WSZJK-DJK-WL-1

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry dydaktycznej

2021-10-25 
 3. 9/2021 WSZJK-Z-WL-1

Procedura na rzecz zapewniania jakości kształcenia w zakresie zasobów do nauki oraz wsparcia studentów i doktorantów

2021-06-30
4.6/2021WSZJK-O-WL-1

Procedura oceny pracy dziekanatu

2021-04-20
5.5/2021WSZJK-A-WL-1

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych

2021-04-20
6.22/2020WSZJK-O-WL-3

Procedura kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w trybie zdalnym i mieszanym na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

2020-12-17
 7.20/2020WSZJK-O-WL-2

Procedura zasad i trybu weryfikacji sylabusów przedmiotów realizowanych na kierunku lekarskim oraz ich treści

2020-11-26
 Nr Uchwały

Zatwierdzone Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego

8.

261/2019WSZJK-Z-WL-1

Procedura dotycząca podstawowych informacji, które powinny być zawarte w regulaminie przedmiotu na kierunku lekarskim.

2019-06-13
9.220/2019WSZJK-O-WL-1

Procedura zarządzania stroną internetową Wydziału Lekarskiego oraz podstron jego jednostek naukowo-dydaktycznych

2019-05-09
10.265/2018WSZJK-Z-WL-1Procedura oceny jakości realizacji praktyk zawodowych na kierunku lekarskim2018-06-28
11.264/2018WSZJK-O-WL -1Procedura Przeciwdziałania Dyskryminacji, Molestowaniu Seksualnemu, Mobbingowi oraz Stalkingowi na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie2018-06-28
12.155/2018WSZJK-O-WL-2Procedura przeprowadzania egzaminów na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie2018-04-12
13.157/2018WSZJK-O-WL-1Procedura określająca zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych, egzaminach i zaliczeniach na Wydziale Lekarskim2018-04-12
14.35/2018WSZJK-O-WL-1 Procedura określająca zasady przechowywania dokumentów weryfikujących osiąganie przez studentów efektów kształcenia2018-02-08

 

Pliki do pobrania:

Egzaminy/ zaliczenia online

Hospitacja zajęć dydaktycznych

Hospitacja praktyk zawodowych

 

Weryfikacja osiągania zakładanych efektów uczenia się

 

Regulamin przedmiotu