Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

Przewodniczący:

  • dr n. med. Ewa Lepiarczyk

Zastępca Przewodniczącego

  • dr n. biol. Bartłomiej Kraziński

Członkowie

  • dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM

  • dr hab. n. med. Marta Majewska, prof. UWM

  • dr n. med. Marek Gowkielewicz

  • dr Jolata Kiewisz

  • dr n. med. Maciej Krzyżanowski

  • lek. Tomasz Matyskieła

  • lek. Łukasz Klepacki
  • mgr Iwona Wiereńko

Przedstawiciel doktorantów: lek. Łukasz Jaśkiewicz

Przedstawiciele studentów: Michał Konieczny, Jakub Wrocławski

Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej: dr n. med. Piotr Malinowski