Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

Przewodniczący:

 • dr n. med. Ewa Lepiarczyk

Zastępca Przewodniczącego

 • dr n. biol. Bartłomiej Kraziński

Członkowie

 • dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM

 • dr hab. n. med. Marta Majewska, prof. UWM

 • dr n. med. Marek Gowkielewicz

 • dr Jolata Kiewisz

 • dr n. med. Łukasz Jaśkiewicz
 • dr n. med. Maciej Krzyżanowski

 • lek. Aleksandra Znajewska-Pander

 • lek. Łukasz Klepacki
 • mgr Iwona Wiereńko

Przedstawiciel doktorantów: lek. Katarzyna Zasadzińska

Przedstawiciele studentów: Magdalena Więcek, Jakub Wrocławski

Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej: dr n. med. Piotr Malinowski