Władze wydziału

     Skład Kolegium Dziekańskiego Wydziału Lekarskiego

 Dziekan
   dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
 

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM

 

Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju
dr n. med. Rakesh Jalali

 

    Skład Rady Dziekańskiej Wydziału Lekarskiego

 

1. Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM – Dziekan                 
2. Dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM - Prodziekan
3. Dr n. med. Rakesh Jalali - Prodziekan
4. Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne
5. Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne 

Kierownicy Katedr

6. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz          
7. Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko                                    
8. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki                                                              
9. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski                                                 
10. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć                                                          
11. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski                                                  
12. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa                                                           
13. Prof. dr hab. Mariusz Majewski                                                                     
14. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz                                              
15. Prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka                                             
16. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
17. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj                                                                     
18. Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM
19. Dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM                       
20. Dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM                                                                                   
21. Dr hab. n. med. Jerzy Romaszko                                                                   
22. Dr hab. n. med. Anna Żurada
23. Dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski                                                                        
24. Dr n. med. Piotr Engelgardt                                                                           
25. Dr n. med. Krzysztof Nosek                                                                          

26. Jakub Stefaniak – Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego
27. Mgr inż. Elżbieta Okorska - Kierownik Dziekanatu                                 

Przedstawiciel związków zawodowych:  

Mgr Beata Gwiazda (ZNP)           

 

Skład Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne 

 

1. Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko - Przewodniczący                           
2. Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego
3. Prof. dr hab. Ewa Dzika                                                             
4. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki                                                                     
5. Prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik                                                                    
6. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc                                                                   
7. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski                                                        
8. Prof. dr hab. n. wet. Mariusz Majewski                                                    
9. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz                                        
10. Prof. dr  hab. n. med. Sergiusz Nawrocki                                                
11. Prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska                                                         
12. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj                                                               
13. Prof. dr  hab. n. med. Tomasz Stompór                                                   
14. Dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM                                                    
15. Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM                                   
16. Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM                                            
17. Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM                                          
18. Dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM                                                     
19. Dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM                                                        
20. Dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM                                         
21. Dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM                                                    
22. Dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM                                              
23. Dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. UWM                                      
24. Dr hab. n. med. Janusz Godlewski                                                           
25. Dr hab. n. med. Joanna Haraźna                                                              
26. Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk                                           
27. Dr hab. n. med. Jerzy Romaszko                                                              
28. Dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski                                                                   
29. Dr hab. n. med. Anna Żurada                                                                              
30. Lek. Łukasz Jaśkiewicz – przedstawiciel doktorantów