Władze Wydziału

     Skład Kolegium Dziekańskiego Wydziału Lekarskiego

 Dziekan
   dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
 

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM

 

Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju
dr n. med. Rakesh Jalali

 

    Skład Rady Dziekańskiej Wydziału Lekarskiego

 

1. Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM – Dziekan                 
2. Dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM - Prodziekan
3. Dr n. med. Rakesh Jalali - Prodziekan
4. Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne
5. Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne 

Kierownicy Katedr

6. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki    
7. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski                                   
8. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski                                                             
9. Prof. dr hab. Mariusz Majewski                                                 
10. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz                                                     
11. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki                                                         
12. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
13. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór                                                               
14. Dr hab. n. med. Janusz Godlewski, prof. UWM
15. Dr hab. Hanna Zajączkiewicz, prof. UWM                                              
16. Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM
17. Dr hab. n. med. Michał Majewski, prof. UWM
18. Dr hab. n. med. Dariusz Onichimowski
19. Dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM
20. Dr hab. n. med. Jerzy Romaszko, prof. UWM
21. Dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM
22. Dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski, prof. UWM
23. Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk                                                                       
24. Dr hab. n. med. Anna Żurada 
25. Jakub Wrocławski – Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego
26. Mgr inż. Elżbieta Okorska - Kierownik Dziekanatu                                 

Przedstawiciel związków zawodowych:  

Mgr Beata Gwiazda (ZNP)           

 

Skład Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne 

 

1. Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko - Przewodniczący                           
2. Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego
3. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła
4. Prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska    
5. Prof. dr hab. Ewa Dzika                                                             
6. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki                                                                     
7. Prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik                                                                    
8. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc                                                                   
9. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski                                                        
10. Prof. dr hab. n. wet. Mariusz Majewski                                                    
11. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz                                        
12. Prof. dr  hab. n. med. Sergiusz Nawrocki                                                
13. Prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska                                                         
14. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj                                                               
15. Prof. dr  hab. n. med. Tomasz Stompór
16. Prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz                                                                                                
17. Dr hab. n. med. Janusz Godlewski, prof. UWM                               
18. Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
19. Dr hab. n. med. Joanna Haraźna, prof. UWM                                            
20. Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM  
21. Dr hab. n. med. Jerzy Romaszko, prof. UWM                                   
22. Dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM                                                        
23. Dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM                                         
24. Dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
25. Dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski, prof. UWM
26. Dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. UWM                                                              
27. Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk                                            
28. Dr hab. n. med. Anna Żurada                                                                              
29. Lek. Łukasz Jaśkiewicz – przedstawiciel doktorantów