Władze Wydziału

     Skład Kolegium Dziekańskiego Wydziału Lekarskiego

 Dziekan
   dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
 

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM

 

Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju
dr n. med. Rakesh Jalali

 

    Skład Rady Dziekańskiej Wydziału Lekarskiego

 

1. Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM – Dziekan                 
2. Dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM - Prodziekan
3. Dr n. med. Rakesh Jalali - Prodziekan
4. Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne
5. Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne 

Kierownicy Katedr

6. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki                                       
7. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski                                                             

8. Prof. dr hab. Mariusz Majewski                                                 
9. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz                                                     
10. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki                                                         
11. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
12. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór                                                               
13. Dr hab. n. med. Janusz Godlewski, prof. UWM
14. Dr hab. Hanna Zajączkiewicz, prof. UWM                                              
15. Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM
16. Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prof. UWM       

17. Dr hab. n. med. Michał Majewski, prof. UWM
18. Dr hab. n. med. Dariusz Onichimowski
19. Dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM
20. Dr hab. n. med. Jerzy Romaszko, prof. UWM
21. Dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM
22. Dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski, prof. UWM
23. Dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. UWM 
24. Dr n. med Janusz Pieczyński
25. Dr n. med. Grzegorz Wasilewski
26. Magdalena Więcek – Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studenckiego
27. Mgr inż. Elżbieta Okorska - Kierownik Dziekanatu                              

Przedstawiciel związków zawodowych:  

Mgr Beata Gwiazda (ZNP)           

 

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne 

 

1. Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko - Przewodniczący                           
2. Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego
3. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła
4. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki   
5. Prof. dr hab. n med. Dawid Larysz                                                              
6. Prof. dr hab. n. wet. Mariusz Majewski                                                                       
7. Prof. dr  hab. n. med. Sergiusz Nawrocki                                                                          
8. Prof. dr  hab. n. med. Tomasz Stompór                                                                
9. Prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz

10. Dr hab. n. med. Agnieszka Bossowska, prof. UWM
11. Dr hab. n. med. Janusz Godlewski, prof. UWM                           
12. Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
13. Dr hab. n. med. Joanna Haraźna, prof. UWM                                            
14. Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM 
15. Dr hab. n. med. Adam Kern, prof. UWM
16. 
Dr hab. n. med. Anna Kozłowska, prof. UWM
17. Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prof. UWM
18. 
Dr hab. n. med. Marta Majewska, prof. UWM
19. 
Dr hab. n. med. Michał Majewski, prof. UWM
20. 
Dr hab. n. med. Izabela Małysz-Cymborska, prof. UWM
21. 
Dr hab. n. med. Dariusz Onichimowski, prof. UWM
22. 
Dr hab. n. med. Jerzy Romaszko, prof. UWM   
23. 
Dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM
24. 
Dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski, prof. UWM