Władze Wydziału

     Skład Kolegium Dziekańskiego Wydziału Lekarskiego

 Dziekan
   dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
 

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM

 

Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju
dr n. med. Rakesh Jalali

 

    Skład Rady Dziekańskiej Wydziału Lekarskiego

 

1. Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM – Dziekan                 
2. Dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM - Prodziekan
3. Dr n. med. Rakesh Jalali - Prodziekan
4. Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko – Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne
5. Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne 

Kierownicy Katedr

6. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki    
7. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski                                   
8. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski                                                             
9. Prof. dr hab. Mariusz Majewski                                                 
10. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz                                                     
11. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki                                                         
12. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
13. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór                                                               
14. Dr hab. n. med. Janusz Godlewski, prof. UWM
15. Dr hab. Hanna Zajączkiewicz, prof. UWM                                              
16. Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM
17. Dr hab. n. med. Michał Majewski, prof. UWM
18. Dr hab. n. med. Dariusz Onichimowski
19. Dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM
20. Dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM
21. Dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski, prof. UWM
22. Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk   
23. Dr hab. n. med. Jerzy Romaszko                                                                   
24. Dr hab. n. med. Anna Żurada 
25. Jakub Wrocławski – Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego
26. Mgr inż. Elżbieta Okorska - Kierownik Dziekanatu                                 

Przedstawiciel związków zawodowych:  

Mgr Beata Gwiazda (ZNP)           

 

Skład Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne 

 

1. Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko - Przewodniczący                           
2. Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego
3. Prof. dr hab. Ewa Dzika                                                             
4. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki                                                                     
5. Prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik                                                                    
6. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc                                                                   
7. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski                                                        
8. Prof. dr hab. n. wet. Mariusz Majewski                                                    
9. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz                                        
10. Prof. dr  hab. n. med. Sergiusz Nawrocki                                                
11. Prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska                                                         
12. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj                                                               
13. Prof. dr  hab. n. med. Tomasz Stompór
14. Prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz                                                  
15. Dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM                                                    
16. Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM
17. Dr hab. n. med. Janusz Godlewski, prof. UWM                               
18. Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
19. Dr hab. n. med. Joanna Haraźna, prof. UWM                                            
20. Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM                                          
21. Dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM                                                        
22. Dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM                                         
23. Dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
24. Dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski, prof. UWM
25. Dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. UWM                                                              
26. Dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk                                           
27. Dr hab. n. med. Jerzy Romaszko
28. Dr hab. n. med. Anna Żurada                                                                              
29. Lek. Łukasz Jaśkiewicz – przedstawiciel doktorantów