Sprawozdania/Raporty

Sprawozdania z badania ankietowego  "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Karty samooceny Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki

Raporty "Studia z perspektywy absolwenta":

 

Sprawozdania z badania ankietowego  "Ocena praktyki zawodowej" na Wydziale Lekarskim  Collegium Medicum  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: