Zatrudnienia - dokumenty do pobrania

BARDZO PROSIMY ABY WSZYSTKIE DOKUMENTY BYŁY DRUKOWANE DWUSTRONNIE

- wniosek z konkursem (aktualizacja lipiec 2022)

- wniosek bez konkursu (aktualizacja lipiec 2022)

- wniosek o zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim (aktualizacja lipiec 2022)

 

kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM)

oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na danym stanowisku

oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574)

zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - rekrutacja konkurs (obowiązująca w UWM) - KONKURS

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - zatrudnienie (obowiązująca w UWM) - BEZ KONKURSU

 

OŚWIADCZENIA DO EWALUACJI

Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej

Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

 

TABELE WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STANOWISKA 

Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych:

Asystent badawczo-dydaktyczny

Adiunkt badawczo-dydaktyczny (staż pracy nie przekracza 10 lat)

Adiunkt badawczo-dydaktyczny (staż pracy przekracza 10 lat) 

Profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

 

Grupa pracowników dydaktycznych:

Asystent dydaktyczny

Adiunkt dydaktyczny (staż pracy nie przekracza 10 lat)

Adiunkt dydaktyczny (staż pracy przekracza 10 lat)

Profesor uczelni dydaktyczny

 

Grupa pracowników badawczych:

Asystent badawczy

Adiunkt badawczy

Profesor uczelni badawczy

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 252 z 29 listopada 2022 roku DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO ZAJMOWANIA STANOWISK W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH ORAZ WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO ZAJMOWANIA STANOWISK W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH