Struktura Wydziału

 Struktura Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

1. Katedra Anatomii
2. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

• Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3. Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego

• Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego
• Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej
• Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki

4. Katedra Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych

• Klinika Psychiatrii
• Klinika Reumatologii

5. Katedra Chorób Wewnętrznych

• Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
• Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
• Oddział Kliniczny Hematologii

6. Katedra Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

• Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej

7. Katedra Farmakologii i Toksykologii
8. Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
9. Katedra Ginekologii i Położnictwa

• Klinika Perinatologii, Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej

10. Katedra Histologii i Embriologii Człowieka
11. Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

• I Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
• II Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

12. Katedra Medycyny Ratunkowej

• Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej

13. Katedra Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych

• Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

14. Katedra Neurochirurgii

• Klinika Neurochirurgii
• Oddział Kliniczny Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej
• Zakład Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii
• Oddział Kliniczny Leczenia Śpiaczki u Dorosłych "Budzik dla Dorosłych"

15. Katedra Neurologii

• Klinika Neurologii

16. Katedra Okulistyki

• Oddział Kliniczny Okulistyki

17. Katedra Onkologii

• Klinika Radioterapii
• Klinika Medycyny Paliatywnej i Psychoonkologii
• Klinika Onkologii i Immunoonkologii

18. Katedra Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi

• Klinka Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi

19. Katedra Patomorfologii i Medycyny Sądowej

• Zakład Patomorfologii

20. Katedra Pediatrii Klinicznej

• Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
• Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży

• Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt
• Oddział Kliniczny Pediatryczny i Hematologiczno - Onkologiczny

21. Katedra Radiologii
22. Katedra Rehabilitacji i Ortopedii

• Klinika Rehabilitacji
• Klinika Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kręgosłupa

23. Katedra Urologii
               • Klinika Urologii

24. Dziekanat

 

 Jednostki pomocnicze

1. Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi
2. Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej
3. Zakład do spraw Opiniowania


Katedra Biochemii (Wydział Biologii i Biotechnologii)