Katedra Urologii - main photo

Katedra Urologii została utworzona zarządzeniem 98/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13.11.2020 r.

Kierownikiem Katedry jest dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM.

Katedra Urologii realizuje działalność dydaktyczną prowadząc zajęcia dla studentów polsko- i anglojęzycznych Kierunku Lekarskiego oraz kierunku Ratownictwo Medyczne.

W ramach Katedry funkcjonują: Klinika Urologii.