Katedra Patomorfologii - main photo

Katedra Patomorfologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstała w styczniu 2008 roku, na bazie istniejącego od wielu lat Działu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Zakład ten posiadał liczne osiągnięcia w zakresie technicznego i diagnostycznego opracowywania materiału dostarczanego do badania z macierzystego szpitala, ale także ze szpitali Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dowodem tych osiągnięć są liczne dyplomy przyznane zakładowi przez towarzystwa naukowe i organizacje zawodowe. Profil badawczy Katedry Patomorfologii oparty jest na różnych metodach badawczych z dziedziny patologii komórek, tkanek i narządów, tj. cytologii, histopatologii, histochemii i immunohistochemii. Kierownikiem Katedry Patomorfologii od początku jej istnienia do 30.06.2015 roku był Pan prof. dr hab. n. med. Marian Sulik. W tym samym czasie w Katedrze na stanowisku adiunkta pracowała Pani dr n. med. Grażyna Poniatowska-Broniek oraz na stanowisku asystenta lek. Karolina Gizelbach-Żochowska.
W pierwszych latach pracy Katedry zajęcia - ćwiczenia i seminaria dla Kierunku Lekarskiego odbywały się w salach Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Od roku akademickiego 2012/2013 siedziba Katedry znajduje się w osobnym budynku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Do naszej dyspozycji są dwie sale seminaryjne wyposażone w komputery, mikroskopy i urządzenia audiowizualne oraz sala do badań autopsyjnych. Od kwietnia 2012 roku prowadzi działalność Studenckie Patomorfologiczne Koło Naukowe, którego opiekunem jest lek. Magdalena Misiukiewicz-Poć.
 
W chwili obecnej w Katedrze Patomorfologii prowadzone są badania profilu ekspresji mutacji microRNA w raku endometrium jako potencjalnych biomarkerów w korelacji z typem histologicznym, molekularnym i danymi klinicznymi oraz badania korelacji ekspresji genu PTEN i pseudogenu PTENpgl ze stopniem zaawansowania i typem histologicznym przypadków raka endometrium. Obecnie kierownikiem Katedry Patomorfologii jest dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM- lekarz specjalista patomorfolog.