Katedra Patomorfologii - main photo

Katedra Patomorfologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powstała w styczniu 2008 roku, na bazie istniejącego od wielu lat Działu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Zakład ten posiadał liczne osiągnięcia w zakresie technicznego i diagnostycznego opracowywania materiału dostarczanego do badania z macierzystego szpitala, ale także ze szpitali Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dowodem tych osiągnięć są liczne dyplomy przyznane zakładowi przez towarzystwa naukowe i organizacje zawodowe. Profil badawczy Katedry Patomorfologii oparty jest na różnych metodach badawczych z dziedziny patologii komórek, tkanek i narządów, tj. cytologii, histopatologii, histochemii i immunohistochemii. Kierownikiem Katedry Patomorfologii od początku jej istnienia do 30.06.2015 roku był Pan prof. dr hab. n. med. Marian Sulik. W tym samym czasie w Katedrze na stanowisku adiunkta pracowała Pani dr n. med. Grażyna Poniatowska-Broniek oraz na stanowisku asystenta lek. Karolina Gizelbach-Żochowska.
W pierwszych latach pracy Katedry zajęcia - ćwiczenia i seminaria dla Kierunku Lekarskiego odbywały się w salach Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Od roku akademickiego 2012/2013 siedziba Katedry znajduje się w osobnym budynku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Do naszej dyspozycji są dwie sale seminaryjne wyposażone w komputery, mikroskopy i urządzenia audiowizualne oraz sala do badań autopsyjnych. Od kwietnia 2012 roku prowadzi działalność Studenckie Patomorfologiczne Koło Naukowe, którego opiekunem jest lek. Magdalena Misiukiewicz-Poć.
 
Obecnie pracownikami Katedry są:
kierownik: dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM /lekarz specjalista patomorfolog/, adiunkt: dr n. med. Zygmunt Kozielec /lekarz specjalista patomorfolog/, asystenci: lek. Magdalena Misiukiewicz-Poć /lekarz specjalista patomorfolog/, lek. Wiktoria Lipińska /lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie patomorfologii/, lek. Karolina Hejne /lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie patomorfologii/, lek. Marta Szadurska-Noga /lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie patomorfologii/, dr n. med. Hanna Majewska /lekarz specjalista patomorfolog/, dr n. med.  Aleksandra Sejda /lekarz specjalista patomorfolog/, lek. Karolina Gizelbach-Żochowska /lekarz specjalista patomorfolog/, lek. Mateusz Falkus /lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie patomorfologii/, lek. Anna Kabać /lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie patomorfologii/, starszy referent mgr Kinga Korczewska-Trytek, technik mgr Anna Ustyjańczuk oraz technik sekcyjny Piotr Rodziewicz.