Katedra Ginekologii i Położnictwa - main photo

Katedra Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa została powołana w dniu 1 czerwca 2012 roku  na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego zarządzeniem Rektora UWM na podstawie Uchwały Senatu UWM z dnia 25 maja 2012 roku. Kierownikiem Katedry jest Prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik. Katedra zatrudnia specjalistów którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu ginekologii i położnictwa ze studentami Wydziału Nauk Medycznych na kierunku lekarskim. W strukturze Katedry znajdują się  2 oddziały kliniczne:

a) Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy i Ginekologii Onkologicznej

Znajduje się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie obejmujący 3 oddziały: Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Patologii Ciąży oraz Ginekologii Onkologicznej. Dzięki stałej, ścisłej współpracy z innymi najlepszymi ośrodkami ginekologiczno – położniczymi krajowymi i zagranicznymi, w oddziale wprowadza się najnowsze metody diagnostyczno – lecznicze z zakresu ginekologii i położnictwa, zgodne z najnowszą, aktualnie obowiązującą wiedzą. W 2010 r. w oddziale rozpoczęto podawanie chemioterapii dootrzewnowo u chorych z nowotworami złośliwymi jajnika. Ta bardzo nowoczesna metoda leczenia stosowana dotąd w kilku ośrodkach w Polsce poprawia w znacznym stopniu wyniki leczenia z tych pacjentek. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia  na prowadzenie specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa, i jako jedyny w województwie, a jeden z niewielu w kraju , na prowadzenie specjalizacji w zakresie ginekologii onkologicznej.

 b) Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy

Znajduje się na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Oddział zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń ginekologicznych łącznie z zabiegami onkologicznymi. Operacje wykonywane są metodami klasycznymi oraz z wykorzystaniem najnowszych metod endoskopowych takich jak: laparoskopia, histeroskopia. Jako jedyny oddział w Olsztynie wykonuje zabiegi operacyjne w nietrzymaniu moczu z uzyciem materiału syntetycznego - TOT oraz w zaburzeniach statyki narządu rodnego - techniką double TOT.