Katedra Neurologii i Neurochirurgii - main photo

Katedra Neurologii i Neurochirurgii została powołana 30 listopada 2007 roku na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządzeniem Rektora UWM na podstawie Uchwały Senatu UWM nr 242 z dnia 30/11/2007 r. Kierownikiem Katedry jest Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz. W strukturze Katedry znajdują się:
 
• Klinika Neurochirurgii
• Oddział Kliniczny Neurologii
• Oddział Kliniczny Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej
• Zakład Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii
• Oddział Kliniczny Leczenia Śpiączki u Dorosłych "Budzik dla Dorosłych"
• Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi
 
W Katedrze Neurologii i Neurochirurgii działają również Pracownia Elektromiografii oraz Pracowania Elektroencefalografii.
W listopadzie 2012 r. pracownia Elektromiografii otrzymała nowy aparat Nicolet EDX firmy CareFusion, co pozwala na rozszerzenie zakresu badań o somatosensoryczne potencjały wywołane i wzrokowe potencjały wywołane.
 
Posiadamy również jeden z najnowocześniejszych w Europie aparatów rezonansu magnetycznego o mocy 3T, pozwalający na obrazowanie bardzo niewielkich zmian w obrębie całego ośrodkowego układu nerwowego oraz standardowy aparat tomografii komputerowej.
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu neurologii i neurochirurgii ze studentami Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM a także ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne oraz innych kierunkach studiów w ramach wykładów ogólnouczelnianych.