Postępowania habilitacyjne przeprowadzone na Wydziale Lekarskim

Postępowania habilitacyjne wszczęte w 2020 roku

 

2. dr n. md. Dariusz Onichimowski

1. dr n. med. Monika Rucińska

 

Postępowania habilitacyjne wszczęte w 2019 roku

 

5. dr n. med. Joanna Strzemecka

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Dyscypliny Naukowej nauki medyczne w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

4. dr n. med. Jacek Wojciechowski

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Dyscypliny Naukowej nauki medyczne w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

3. dr n. farm. Michał Majewski

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Dyscypliny Naukowej nauki medyczne w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF


2. dr n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

1. dr n. med. Anna Żurada

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

 

 Postępowania habilitacyjne wszczęte w 2018 roku

 

8. dr n. med. Monika Barczewska

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

 

7. dr n. med. Tomasz Tykocki

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

6. dr n. med. Adam Kern

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

 

5. dr n. med. Janusz Godlewski

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF


4. dr n. med. Michał Szymon Nowak

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

 

3. dr n. med. Piotr Walczak

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego – plik PDF

 

 2. dr n. med. Jerzy Romaszko

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego plik PDF

 

1.dr n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego – plik PDF
- autoreferat – plik PDF
- skład Komisji habilitacyjnej – plik PDF
- harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego – plik PDF
- uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego plik PDF