SEKRETARIAT

Sekretariat czynny w godzinach: 8:00-15:00

Sylwia Dargiewicz

Email: sylwia.dargiewicz@uwm.edu.pl

Tel. 89 524 53 84 fax. 89 524 56 59

Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa

al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

pokój nr 9