OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STRONĘ

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie przekazanych treści na stronie internetowej katedry: Szymon Nitkiewicz

Email: szymon.nitkiewicz@uwm.edu.pl