DYDAKTYKA

W Katedrze Neurochirurgii realizowane są zajęcia dydaktyczne studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu  Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Realizowane przedmioty na Wydziale Lekarskim:

- Neurochirurgia

- Transplantologia

- Patofizjologia

- Etyka Lekarska

- Biologia Molekularna i Genetyka

- Zintegrowane Nauczanie Problemowe

- Rehabilitacja

- Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne