Katedra Neurochirurgii - main photo

30 listopada 2007 roku powołana została Katedra Neurologii i Neurochirurgii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządzeniem Rektora UWM na podstawie Uchwały Senatu UWM nr 242 z dnia 30/11/2007 r. Kierownikiem Katedry został Pan  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz.

26 maja 2017 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaopiniował Uchwałę nr 160 w sprawie utworzenia Collegium Medicum jako jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zgodnie z Uchwałą nr 156 Senatu UWM powstały dwa Wydziały: Lekarski oraz Nauk o Zdrowiu. Katedra Neurologii i Neurochirurgii została przydzielona na Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2018 roku na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego tworzy się Katedrę Neurologii.

Zarządzenie nr 19/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2018 roku na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego zmienia nazwę Katedry Neurologii Neurochirurgii na Katedrę Neurochirurgii.

W strukturze Katedry Neurochirurgii znajdują się:

• Klinika Neurochirurgii

• Oddział Kliniczny Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej

• Zakład Innowacyjnej Neurochirurgii i Neurofizjologii

• Oddział Kliniczny Leczenia Śpiączki u Dorosłych "Budzik dla Dorosłych"

• Laboratorium Badań nad Komórkami Macierzystymi

W Katedrze Neurochirurgii działają również Pracownia Elektromiografii oraz Pracowania Elektroencefalografii.

W listopadzie 2012 r. pracownia Elektromiografii otrzymała nowy aparat Nicolet EDX firmy CareFusion, co pozwala na rozszerzenie zakresu badań o somatosensoryczne potencjały wywołane i wzrokowe potencjały wywołane.

Posiadamy również jeden z najnowocześniejszych w Europie aparatów rezonansu magnetycznego o mocy 3T, pozwalający na obrazowanie bardzo niewielkich zmian w obrębie całego ośrodkowego układu nerwowego oraz standardowy aparat tomografii komputerowej.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM a także ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne oraz innych kierunkach studiów w ramach wykładów ogólnouczelnianych.