ADRES KORESPONDENCYJNY

Wydział Lekarski

Katedra Neurochirurgii

Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa

al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

Tel. 89 524 53 84 fax. 89 524 56 59