Opiekun Wydziałowy Osób z Niepełnosprawnością

Dane kontaktowe:

Dr n. med. Halina Protasiewicz-Fałdowska

e-mail: halina.faldowska@uwm.edu.pl lub  rehab@uwm.edu.pl  

tel./fax: 89 539 32 83   lub  601 830 520

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

ul. Żołnierska 18a, 10-445 Olsztyn

Godziny przyjęć studentów:

w każdy poniedziałek i środę w godzinach 10:00-12:30 

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105 
10-719 Olsztyn

tel.: 89/ 523 38 66
fax: 89/ 523 38 60
e-mail: bon@uwm.edu.pl

Na stronie interentowej BON UWM w Olsztynie: http://www.uwm.edu.pl/bon/ znajdują się aktualne informacje o dostępnych formach wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością oraz druki do pobrania.