DYDAKTYKA

W Katedrze Rehabilitacji i Ortopedii realizowane są przedmioty na kierunkach: lekarskim, ratownictwo medyczne, dietetyka.

Kierunek Lekarski:

1. Zintegrowane Nauczanie Problemowe, rok I, semestr zimowy oraz semestr letni

2. Rehabilitacja, rok IV, semestr letni

3. Ortopedia z traumatologią, rok IV, sem. zimowy

4. Zajęcia fakultatywne: Psychologia zaburzeń odżywiania, rok I, II, III, IV, semestr letni

Kierunek Ratownictwo Medyczne:

1. Psychologia, rok I, semestr zimowy

2. Traumatologia narządu ruchu, rok II, semestr letni

Kierunek Dietetyka:

1. Psychologia ogólna, rok I, semestr zimowy

2. Psychologia kliniczna, rok II, semestr zimowy

3. Psychologia zaburzeń jedzenia z elementami psychodietetyki, rok III, semestr zimowy