INNE

Katedra Rehabilitacji i Ortopedii prowadzi naukową współpracę międzynarodową. Utrzymuje regularne kontakty z Uniwersytetem Medycznym w Kownie (Litwa), czego rezultatem było doprowadzenie do podpisania oficjalnej umowy o współpracy naukowej i badawczej między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Medycznym w Kownie w dniu 29 marca 2010 roku. W ramach współpracy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Kownie uczestniczyli w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, 24-26 maja 2010 r. w Rynie, której współorganizatorem była również Katedra Rehabilitacji. Ponadto, przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Medycznego w Kownie uczestniczyli w uroczystościach 600 - lecia wiktorii grunwaldzkiej 15 lipca 2010 roku. Wśród delegacji litewskiej byli Prorektor Prof. Renaldas Jurkevičius, Dziekan ds. zagranicznych Prof. Zilvinas Padaiga i Dziekan Wydziału Lekarskiego Prof. Algimantas Tamelis. W dniu 25 stycznia 2013 roku Katedra i Klinika Rehabilitacji gościła dwóch profesorów z Kowna i Pałangi Prof. Edgaras Stankevicius i Prof. Robertas Bunevicus w celu opracowania programu Artterapy w ramach projektu Litwa-Polska-Rosja.
Z rekomendacji Uniwersytetu Medycznego w Kownie, Uniwersytet Medyczny w Wilnie zaprosił Prof. Ireneusza Kowalskiego w roli recenzenta na obronę dysertacji doktorskiej Pana Zdzislavasa Skvarciany nt. The disability and health-related quality of life of workingage persons suffering from malignant cancer tumors, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2012 roku. Ponadto Prof. Ireneusz Kowalski w 2014 roku był recenzentem dysertacji doktorskiej Būtėnaitė L.: Characteristics of the functional independence, body functions, activities and participation of patients after spinal cord injury and a united mathematical model for their assessment. Promotor: Prof. dr Alvydas Juocevičius. Vilnius University, Biomedical Science.
W wyniku przedłużenia umowy o współpracy Profesor Edgaras Stankevicius jest obecnie zagranicznym naukowcem zatrudnionym w naszym Collegium Medicum, aktywnym wykładowcą – również na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 2018 roku w Lidzbarku Warmińskim z okazji X-lecia Katedry i Kliniki Rehabilitacji.
Ponadto współpraca międzynarodowa pracowników Katedry Rehabilitacji dotyczyła również innych ośrodków:
- Centrum Rehabilitacji w Guadalajara, Meksyk
- Ortopedia Pediatryczna i Chirurgia Kręgosłupa, Dallas, USA
- Ministerstwo Zdrowia, Instytut Rehabilitacji, Mińsk, Białoruś
Podczas Międzynarodowej Konferencji w Ministerstwie Zdrowia w Mińsku na Białorusi w 2010 roku wygłoszono dwa wykłady na temat nowoczesnej rehabilitacji:
- Kowalski I.M. 2010. The application of modern measurement and therapeutic systems in objectivizing rehabilitation evaluation. International Congress. Medical Assessment and Rehabilitation of Diseased and Disabled People Today. Minsk, Bielarus, 20-21. 05. 2010: 54-55.
- Kowalski I.M. 2010. Clinical and anthropometrical evaluation of postural and spinal deformities at the developmental age. International Congress. Medical Assessment and Rehabilitation of Diseased and Disabled People Today. Minsk, Bielarus, 20-21. 05. 2010: 55-56.
W ramach współpracy z Centrum Rehabilitacji w Guadalajara w Meksyku wygłoszono trzy wykłady na Międzynarodowym Kongresie w Puerto Vallarta, Meksyk w maju 2011 roku:
- Kowalski I.M.: Modern equipment in pediatric rehabilitation. 3rd. National Congress of Medicine in Rehabilitacion. Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, 4th to 7th May 2011.
- Kowalski I.M.: Conservative treatment efficiency in idiopathic scoliosis. 3rd. National Congress of Medicine in Rehabilitacion. Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, 4th to 7th May 2011.
- Kowalski I.M.: The role of rehabilitation in congenitive spine deformation. 3rd. National Congress of Medicine in Rehabilitacion. Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, 4th to 7th May 2011.
Ponadto w ramach naukowej współpracy międzynarodowej wydane zostały publikacje naukowe m.in.:
1. Smychek V.B., Kowalski I.M., Abelskaya I.S., Mikhaylov A.N. 2008.The multistage rehabilitation system for sick and disabled people. Post. Rehab., 22(3): 43-46. (Białoruś)
2. Kowalski I.M., Torres M.A.T., Kiebzak W., Paśniczek R., Szarek J., 2009.The effect of lateral electrical surface stimulation (LESS) on spinal deformity in idiopathic scoliossis. J. Elementol., 14(2): 289 -297. (Meksyk)
3. Wolska O., Zaborowska-Sapeta K., Kiebzak W., Kowalski I.M.,Torres M.A.T. 2009. Rehabilitacja seniorów – aspekty kliniczne i planowanie terapii. Pol. Ann. Med., 16(1): 148-159. (Meksyk)
4. KriščiūnasA., Kowalski I.M. 2010. Ensuring rehabilitation and full value life to patients with chronic non-infectious diseases. Pol. Ann. Med. 17(1): 112-122. (Litwa)
5. Indriuniene J., Juocevičius A., Kowalski I.M., Zeimys E., Valiulis A. 2012. The effect of isokinetic training of healthy students and on students after knee injuries. (in Lithuanian) Sveiku ir kelio sonario trauma patyriusiu studenciu izokinezinestreniriotes efektyrumas. Health Sciences, (Sveikatos Mokslai), 22(6): 184-187. (Litwa)
6. Meškaitė A., Dadalienė R.,Kowalski I.M., Burokienė S., Doveikienė J., Juocevičius A., Raistenskis J. 2012. The research of physical activity and physical fitness for 11-15 years old teenagers. (in Lithuanian) 11-15 metų Monkiniu fizinio aktyvumo Ir fizinės buklės tyrimas. Health Sciences, (Sveikatos Mokslai), 22 (6):49-53. (Litwa)
7. Binkiewicz-Glińska A., Bakuła S., Kusiak-Kaczmarek M., Kowalski I.M., Zaborowska-Sapeta K., Protasiewicz-Fałdowska H., Raistenskis J., Grzegorzewski W., Miciński J., Białkowska M. 2012 Obesity prevention in children and adolescents – current recommendations. Pol. Ann. Med. 19(1): 158-162. (Litwa)
8. Miciński J., Zwierzchowski G., Kowalski I.M., Szarek J., Pierożyński B., Raistenskis J. 2012. The effects of bovine milk fat on human health. Pol. Ann. Med. 19(1): 170-175. (Litwa)
9. Kowalski I.M., Dwornik M., Lewandowski R., Pierożyński B., Raistenskis J., Krzych Ł. J., Kiebzak W. 2015. Early detection of idiopathic scoliosis – analysis of tree screening models. Arch. Med. Sci., 11(5): 1058-1064. (Litwa)
      Dodatkowo w Hiszpanii w maju 2011 roku wygłoszono wystąpienie w ramach międzynarodowej współpracy z SOSORT:
- Kowalski I.M.; Zaborowska-Sepeta K., Giżewski T., Kotwicki T., Protasiewicz-Fałdowska H., Kiebzak W.: Effectiveness of Cheneau brace treatment for idiopathic scoliosis: prospective study in 79 patients followed to skeletal maturity. 8th Annual Meeting of the SOSORT 2011 International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities. Barcelona, 19-21 May 2011.
Ponadto Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski reprezentował Europę i nasz Wydział Lekarski jako zaproszony wykładowca (invited lecturer) w światowym wydarzeniu naukowym Scoliosis Research Society (SRS) and Society on Scoliosis Othopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) w Wiesbaden, Niemcy w dniach 07-10 maja 2014 roku.

      Kontakty międzynarodowe pracowników Katedry Rehabilitacji widoczne są także w zakresie odbywanych szkoleń. W 2010 roku dr n. med. Katarzyna Zaborowska-Sapeta, lek. Piotr Siwik, dr n. med. Halina Protasiewicz-Fałdowska odbyli staż w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Niemczech, prowadzonym przez Prof. H.R. Weissa, specjalizującym się w leczeniu skoliozy idiopatycznej.
W 2011 roku prof. dr hab. med. Ireneusz M. Kowalski uczestniczył w stażu szkoleniowym w Centrum Rehabilitacji w Guadalajara i CanCun w Meksyku, a w 2012 r. w Uniwersytecie Medycznym w Maastricht w Holandii. W 2014 r. dr n. med. Katarzyna Zaborowska-Sapeta brała udział w szkoleniu w Maastricht i Mediolanie.
      Zespół Katedry i Kliniki uczestniczył w 2014 roku i 2015 roku w Konferencji Naukowej w Rydze na Łotwie. Kierownik Katedry i Kliniki był uczestnikiem projektu nt. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM, organizowanego w 2014 roku przez Department of Medical Education w University of Illinois at Chicago, USA. Ponadto w 2015 roku odbył staż naukowy w Journal Medicina Kaunas na Litwie oraz uczestniczył i współorganizował Pediatryczną Konferencję Naukową w Atlanta, Georgia, USA.
W 2019 roku odbyła się Konferencja Międzynarodowa Lithuanian and Polish Women in Europe, organizowana wspólnie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Medyczny w Kownie, Litwa.

 

Sprawozdanie ze współpracy Collegium Medicum UWM w Olsztynie z Lithuanian University of Health Sciences in Kaunas