AKTUALNOŚCI

Szanowni Studenci!

Uprzejmie informujemy, iż wykład z przedmiotu Zintegrowane Nauczanie Problemowe zostanie przeprowadzony online - na platformie MS TEAMS.

Ćwiczenia będą odbywały się w Klinice Rehabilitacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

 

Zasady uczestnictwa studenta na poszczególnych formach zajęć:

Na zajęciach odbywających się w Szpitalu student zobowiązany jest do pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni.

Podczas zajęć w szpitalu student zobowiązany jest przebywać na jego terenie w zmiennym, profesjonalnym obuwiu medycznym, w czystym, białym, zapiętym i niepogniecionym fartuchu lekarskim oraz powinien posiadać identyfikator. 

Ze względów epidemiologicznych, podczas zajęć odbywających się w Szpitalu, wymaga się, by studenci nie nosili biżuterii oraz nie mieli pomalowanych paznokci.

Podczas zajęć studenci zobowiązani są do właściwego zachowywania się, tj. np. nie używania telefonów komórkowych, nie prowadzenia rozmów, poza merytoryczną dyskusją wywołaną przez prowadzącego zajęcia, do zachowania i utrzymania porządku oraz spokoju w miejscu odbywania się wykładów/ćwiczeń.

Studenci zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie.

Pozostałe niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie zajęć.