Studenckie Koła Naukowe

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych na Wydziale Lekarskim

dr n. med. Katarzyna Jezierska-Woźniak

Katedra Neurochirurgii

al. Warszawska 30, Centrum medycyny eksperymentalnej im. E. Behringa pokój 12

Tel. 524-56-91; e-mail: katarzyna.jezierska@uwm.edu.pl

 

Przedstawiciel Studentów Wydziału Lekarskiego
w Radzie Kół Naukowych na rok akademicki 2019/2020 i 2020/2021

Piotr Kozera (kierunek lekarski)

 

Studenckie Koło Anatomiczne

przy Katedrze Anatomii

Opiekun koła:  prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki

Patrz więcej...


Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu

przy Katedrze Chorób Wewnętrznych

Opiekun koła:  prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

Patrz więcej...


 Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Głowy i Szyi Kalos Kagathos

przy Katedrze Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi

Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa

Patrz więcej...


Koło Naukowe Onkologii

przy Katedrze Onkologii

Opiekun koła:  dr hab. n. med. Monika Rucińska

Patrz więcej...


Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej

przy Katedrze Medycyny Ratunkowej

Opiekun koła:  dr n. med. Rakesh Jalali

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne "Naikai-gakusei-kai"

przy Katerze Kardiologii i Kardiochirurgii

Opiekun koła:  dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM

Patrz więcej...


Koło Naukowe Neurochirurgii

przy Katedrze Neurologii i Neurochirurgii

Opiekun koła:  dr hab. n. med. Monika Barczewska, prof. UWM

Patrz więcej...


Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych

przy Katedrze Fizjologii Człowieka

Opiekun koła:  prof. dr hab. Mariusz Majewski

Patrz więcej...


Studenckie Koło Patomorfologiczne

przy Katedrze Patomorfologii

Opiekun koła: lek. Magdalena Misiukiewicz-Poć

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji

przy Katedrze Rehabilitacji

Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski

Patrz więcej...


Studenckie Koło Nefrologiczne

przy Katedrze Chorób Wewnętrznych

Opiekun koła:  lek. Norbert Kwella

Patrz więcej...


Koło Naukowe Katedry Ginekologii i Położnictwa

przy Katedrze Ginekologii i Położnictwa

Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik

Patrz więcej...


Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne

przy Katedrze Pediatrii Klinicznej

Opiekun koła:  dr n. med. Wanda Badowska

Patrz więcej...


Studenckie Koło Kardiologiczne i Kardiochirurgiczne

przy Katedrze Kardiologii i Kardiochirurgii

Opiekun koła:  prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej

przy Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego

Opiekun koła: dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM

Patrz więcej...


Koło Naukowe Patofizjologii

przy Katedrze Patofizjologii

Opiekun koła: dr hab. n. med. Joanna Haraźna, prof. UWM

Patrz więcej...


Koło Naukowe Psychiatrii Klinicznej "Psychotropiciele"

przy Katedrze Psychiatrii

Opiekun koła: lek. Aneta Jaroszewska

Patrz więcej...


Studenckie Koło Naukowe Farmakologii

przy Katedrze Farmakologii i Toksykologii

Opiekun koła: dr hab. n. med. Michał Majewski, prof. UWM

Patrz więcej...


Studencki Koło Naukowe Diagnostyki Obrazowej

przy Katedrze Radiologii

Opiekun koła: dr hab. n. med. Jarosław B. Ćwikła, prof. UWM

Patrz więcej...