Katedra Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi - main photo

Katedra Otorynolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi została powołana decyzją Senatu dnia 23 września 2011r. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa.

W planach rozwoju naukowo-badawczego Katedry  jest utworzenie i wyposażenie w specjalistyczną aparaturę nowo powstających laboratoriów, tj.:  oceny drożności dróg oddechowych, badania zaburzeń oddychania podczas snu, rekonstrukcji upośledzonej drożności GDO u dorosłych i dzieci, otoneurologicznego z leczeniem zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, otologicznego i leczenia po zapalnych chorobach uszu oraz upośledzenia słuchu, chirurgii podstawy czaszki u dorosłych i dzieci, onkologicznego leczenia nowotworów z wykorzystaniem techniki z  wykorzystaniem hematoporfiryny i z użyciem  światła lasera o różnej długości fali od 640nm do 1000nm, pracowni chorób gruczołów ślinowych, pracowni endoskopowej i rozwoju technik małoinwazyjnych.

Katedra  realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko- i anglojęzycznych Kierunku Lekarskiego, a także na Kierunku Pielęgniarstwo.

Największym osiągnieciem naukowym Katedry pod kierownictwem Pana prof. Andrzeja Kukwy jest: zdobycie Złotego Medalu  targów Brussels Innova 2012 za wynalazek NMFlowMetaAnalyser System oraz zespołowa publikacja w  ”Head and Neck ”: 99mTC-octreotide scintigraphy and somatostatin receptor subtype expression in juvenile nasopharyngeal angiofibromas.