Katedra Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi - main photo

Katedra Otorynolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi została powołana decyzją Senatu dnia 23 września 2011r.

Kierownikiem Katedry do grudnia 2020 roku był prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa.

Od 1 stycznia 2021 roku kierownikiem Katedry została dr hab. Hanna Zajączkiewicz, prof.UWM.