Katedra Onkologii - main photo

Katedra Onkologii została utworzona w lipcu 2008 roku. W skład Katedry Onkologii wchodzą: Klinika Radioterapii, Oddział Kliniczny Radioterapii i Odział Kliniczny Chemioterapii. Klinika i oddziały kliniczne funkcjonują w szpitalu ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii.
Kierownikiem katedry jest prof. dr hab. n. med Sergiusz Nawrocki.