Temporary Resident Card

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. M.J. Piłsudskiego 7/9, room 13
10-575 Olsztyn

check the location on map  

 Opening hours for applicants: 

MON   9:00-17:00
TUE    8:00-15:00
WED   8:00-15:00
THU   8:00-15:00
FRI     8:00-15:00

To schedule an appointment please visit the below website:

TRC INFO