List of Tutors

LIST OF TUTORS - ACADEMIC YEAR 2021/2022

1st Year
Janusz Płomiński, MD, PhD, prof. UWM
plominsky@poczta.onet.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Clinical Department of Orthopedics, Traumatology and Spine Surgery
ul. Żolnierksa 18

2nd Year
Łukasz Puchała, PhD
lukasz.puchala@uwm.edu.pl
Department of Pharmacology and Toxicology
Warszawska 30 (University Clinical Hospital)

3rd Year
Bartłomiej Kraziński, PhD
bartlomiej.krazinski@uwm.edu.pl
Department of Human Histology and Embryology
Warszawska 30 (University Clinical Hospital)

4th Year
Justyna Całka, MSc
justyna.calka@uwm.edu.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Department of Emergency Medicine
ul. Żolnierksa 18

5th Year
Joanna Manta, MD
joanna.manta@uwm.edu.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Department of Emergency Medicine
ul. Żolnierksa 18

6th Year
Rakesh Jalali, MD, PhD
rakesh.jalali@uwm.edu.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Department of Emergency Medicine
ul. Żolnierksa 18

LIST OF TUTORS - ACADEMIC YEAR 2022/2023

1st year
TBA

2ndYear
Janusz Płomiński, MD, PhD, prof. UWM
plominsky@poczta.onet.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Clinical Department of Orthopedics, Traumatology and Spine Surgery
ul. Żolnierksa 18

3rd Year
TBA

4th Year
Bartłomiej Kraziński, PhD
bartlomiej.krazinski@uwm.edu.pl
Department of Human Histology and Embryology
Warszawska 30 (University Clinical Hospital)

5th Year
Justyna Całka, MSc
justyna.calka@uwm.edu.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Department of Emergency Medicine
ul. Żolnierksa 18

6th Year
Joanna Manta, MD
joanna.manta@uwm.edu.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Department of Emergency Medicine
ul. Żolnierksa 18