List of Tutors

LIST OF TUTORS - ACADEMIC YEAR 2023/2024

1st Year
Marcin Bałuch, MD
marcin.baluch@uwm.edu.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Department of Emergency Medicine
ul. Żolnierska 18

2nd Year
Marcelina Łopińska, PhD
marcelina.lopinska@uwm.edu.pl
Department of Anatomy
Warszawska 30 (University Clinical Hospital)

3rd Year
Agata Winiarska, MD, PhD
agata.winiarska@uwm.edu.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Department of Internal Medicine
Clinic of Nephrology, Hypertension and Internal Medicine
ul. Żolnierska 18

4th Year
Rakesh Jalali, MD, PhD
rakesh.jalali@uwm.edu.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Department of Emergency Medicine
ul. Żolnierska 18

5th Year
Bartłomiej Kraziński, PhD
bartlomiej.krazinski@uwm.edu.pl
Department of Human Histology and Embryology
Warszawska 30 (University Clinical Hospital)

6th Year
Justyna Całka, PhD
justyna.calka@uwm.edu.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Department of Emergency Medicine
ul. Żolnierska 18