List of Tutors

LIST OF TUTORS - ACADEMIC YEAR 2022/2023

1st Year
Marcelina Łopińska, PhD
marcelina.lopinska@uwm.edu.pl
Department of Anatomy
Warszawska 30 (University Clinical Hospital)

2nd Year
TBA

3rd Year
TBA

4th Year
Bartłomiej Kraziński, PhD
bartlomiej.krazinski@uwm.edu.pl
Department of Human Histology and Embryology
Warszawska 30 (University Clinical Hospital)

5th Year
Justyna Całka, MSc
justyna.calka@uwm.edu.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Department of Emergency Medicine
ul. Żolnierksa 18

6th Year
Joanna Manta, MD
joanna.manta@uwm.edu.pl
Regional Hospital in Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie)
Department of Emergency Medicine
ul. Żolnierksa 18