Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020

Przewodniczący:

  • dr hab. n. med. Agnieszka Bossowska, prof. UWM

Członkowie:

  • dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM
  • dr n. med. Ewa Kupcewicz
  • dr n. med. Alina Kędzia
  • dr n. biol. Agnieszka Skowrońska
  • dr n. med. Wojciech Matuszewski
  • dr n. med. Anna Żurada
  • lek. Izabela Godlewska

Przedstawiciel doktorantów:

  • lek. Łukasz Jaśkiewicz

Przedstawiciel studentów:

  • Kaja Jeziorska