Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020

Przewodniczący:

  • dr hab. n. med. Agnieszka Bossowska, prof. UWM

Zastępca Przewodniczącego:

  • dr n. med. Ewa Lepiarczyk

Członkowie:

  • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
  • dr n. med. Piotr Engelgardt
  • dr n. biol. Bartłomiej Kraziński
  • dr Jolanta Kiewisz
  • mgr inż. Maria Budzińska, zastępstwo za mgr Iwonę Wiereńko

Przedstawiciel doktorantów:

  • lek. Łukasz Jaśkiewicz

Przedstawiciel studentów:

  • Jakub Stefaniak

Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie:

  • dr n. med. Piotr Malinowski