Władze wydziału

    

Dziekan
     prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

    
 Prodziekan ds. nauki i współpracy, I zastępca Dziekana 
               prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM

 

Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju
dr n. med. Rakesh Jalali

 

 

Skład osobowy Rady Wydziału Lekarskiego

 

 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz - Dziekan
 2. prof. dr  hab. n. med. Tomasz Stompór - Prodziekan
 3. dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM - Prodziekan
 4. dr n. med. Rakesh Jalali - Prodziekan
 5. prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki
 6. prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
 7. prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik
 8. prof. dr hab. n. med, Marcin Mycko
 9. prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski
 10. prof. dr hab. Mariusz Majewski
 11. prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
 12. prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska
 13. prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek
 14. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
 15. dr hab. n. med. Agnieszka Bossowska, prof. UWM
 16. dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM
 17. dr hab. n. med. Maria Hortis-Dzierzbicka, prof. UWM
 18. dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM
 19. dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM
 20. dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM
 21. dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM
 22. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM
 23. dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. UWM
 24. dr hab. n. med. Jan Blacha
 25. dr hab. n. med. Leszek Gromadziński
 26. dr hab. n. med. Joanna Haraźna
 27. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
 28. dr hab. n. med. Jerzy Romaszko
 29. dr n. med. Monika Barczewska
 30. dr n. med. Lidia Glinka
 31. dr Jolanta Kiewisz
 32. dr n. med. Monika Rucińska
 33. dr n. med. Tomasz Waśniewski
 34. dr n. med. Tadeusz Żechowicz
 35. mgr inż. Marzenna Borkowska
 36. mgr inż. Elżbieta Okorska
 37. lek. Łukasz Jaśkiewicz
 38. Jagoda Bodys
 39. Stefania Brejtfus
 40. Karolina Cholewa
 41. Carmen Laktineh
 42. Jakub Morze
 43. Beata Paszkowska
 44. Adam Roguszewski
 45. Magda Szymańska

Członkowie z głosem doradczym:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa
prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka

Przedstawiciel związków zawodowych:

mgr Beata Gwiazda (ZNP)