Władze wydziału

    

Dziekan
     prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

    
 Prodziekan ds. nauki i współpracy, I zastępca Dziekana 
               prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM

 

Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju
dr n. med. Rakesh Jalali

 

 

Skład osobowy Rady Wydziału Lekarskiego

 

 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz - Dziekan
 2. prof. dr  hab. n. med. Tomasz Stompór - Prodziekan
 3. dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM - Prodziekan
 4. dr n. med. Rakesh Jalali - Prodziekan
 5. prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki
 6. prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
 7. prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik
 8. prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski
 9. prof. dr hab. Mariusz Majewski
 10. prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
 11. prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko
 12. prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
 13. prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska
 14. prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek
 15. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
 16. dr hab. n. med. Agnieszka Bossowska, prof. UWM
 17. dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM
 18. dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
 19. dr hab. n. med. Maria Hortis-Dzierzbicka, prof. UWM
 20. dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM
 21. dr hab. n. med. Janusz Płomiński, prof. UWM
 22. dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM
 23. dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM
 24. dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM
 25. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM
 26. dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. UWM
 27. dr hab. n. med. Monika Barczewska
 28. dr hab. n. med. Jan Blacha
 29. dr hab. n. med. Janusz Godlewski
 30. dr hab. n. med. Joanna Haraźna
 31. dr hab. n. med. Anna Kowalczyk
 32. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
 33. dr hab. n. med. Jerzy Romaszko
 34. dr n. med. Lidia Glinka
 35. dr n. med. Katarzyna Jezierska-Woźniak
 36. dr Jolanta Kiewisz
 37. dr Agnieszka Oponowicz
 38. dr n. med. Monika Rucińska
 39. dr n. med. Tomasz Waśniewski
 40. dr n. med. Tadeusz Żechowicz
 41. mgr inż. Marzenna Borkowska
 42. mgr inż. Elżbieta Okorska
 43. lek. Łukasz Jaśkiewicz
 44. Jagoda Bodys
 45. Stefania Brejtfus
 46. Karolina Cholewa
 47. Kacper Klonowski
 48. Carmen Laktineh
 49. Jakub Morze
 50. Beata Paszkowska
 51. Jakub Stefaniak
 52. Magda Szymańska

Członkowie z głosem doradczym:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa
prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka

Przedstawiciel związków zawodowych:

mgr Beata Gwiazda (ZNP)