Władze wydziału

    

Dziekan
     prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

    
 Prodziekan ds. nauki i współpracy, I zastępca Dziekana 
               prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM

 

Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju
dr n. med. Rakesh Jalali

 

 

Skład osobowy Rady Wydziału Lekarskiego

 

 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz - Dziekan
 2. prof. dr  hab. n. med. Tomasz Stompór - Prodziekan
 3. dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM - Prodziekan
 4. dr n. med. Rakesh Jalali - Prodziekan
 5. prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki
 6. prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik
 7. prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski
 8. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć
 9. prof. dr hab. Mariusz Majewski
 10. prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
 11. prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska
 12. prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek
 13. dr hab. n. med. Jan Blacha, prof. UWM
 14. dr hab. n. med. Agnieszka Bossowska, prof. UWM
 15. dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM
 16. dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM
 17. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski, prof. UWM
 18. dr hab. n. med. Maria Hortis-Dzierzbicka, prof. UWM
 19. dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. UWM
 20. dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM
 21. dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM
 22. dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM
 23. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM
 24. dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. UWM
 25. dr hab. n. med. Leszek Gromadziński
 26. dr hab. n. med. Joanna Haraźna
 27. dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska
 28. dr n. med. Monika Barczewska
 29. dr Jolanta Kiewisz
 30. dr n. med. Jerzy Romaszko
 31. dr n. med. Monika Rucińska
 32. dr n. med. Tomasz Waśniewski
 33. dr n. med. Tadeusz Żechowicz
 34. mgr inż. Marzenna Borkowska
 35. mgr inż. Elżbieta Okorska
 36. lek. Łukasz Jaśkiewicz
 37. Jagoda Bodys
 38. Stefania Brejtfus
 39. Karolina Cholewa
 40. Carmen Laktineh
 41. Jakub Morze
 42. Beata Paszkowska
 43. Adam Roguszewski
 44. Magda Szymańska

Członkowie z głosem doradczym:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa
prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka

Przedstawiciel związków zawodowych:

mgr Beata Gwiazda (ZNP)