Władze wydziału

    

Dziekan
     prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

    
 Prodziekan ds. nauki i współpracy, I zastępca Dziekana 
               prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM

 

Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju
dr n. med. Rakesh Jalali

 

 

Skład osobowy Rady Wydziału Lekarskiego

 

 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz - Dziekan
 2. prof. dr  hab. n. med. Tomasz Stompór - Prodziekan
 3. dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM - Prodziekan
 4. dr n. med. Rakesh Jalali - Prodziekan
 5. prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki
 6. prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
 7. prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik
 8. prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski
 9. prof. dr hab. Mariusz Majewski
 10. prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz
 11. prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko
 12. prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
 13. prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska
 14. prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek
 15. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
 16. dr hab. n. med. Agnieszka Bossowska, prof. UWM
 17. dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM
 18. dr hab. n. med. Maria Hortis-Dzierzbicka, prof. UWM
 19. dr hab. n. med. Maciej Michalik, prof. UWM
 20. dr hab. n. med. Janusz Płomiński, prof. UWM
 21. dr hab. n. med. Konrad Ptaszyński, prof. UWM
 22. dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM
 23. dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM
 24. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM
 25. dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. UWM
 26. dr hab. n. med. Jan Blacha
 27. dr hab. n. med. Leszek Gromadziński
 28. dr hab. n. med. Joanna Haraźna
 29. dr hab. n. med. Anna Kowalczyk
 30. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
 31. dr hab. n. med. Jerzy Romaszko
 32. dr n. med. Monika Barczewska
 33. dr n. med. Lidia Glinka
 34. dr Jolanta Kiewisz
 35. dr Agnieszka Oponowicz
 36. dr n. med. Monika Rucińska
 37. dr n. med. Tomasz Waśniewski
 38. dr n. med. Tadeusz Żechowicz
 39. mgr inż. Marzenna Borkowska
 40. mgr inż. Elżbieta Okorska
 41. lek. Łukasz Jaśkiewicz
 42. Jagoda Bodys
 43. Stefania Brejtfus
 44. Karolina Cholewa
 45. Kacper Klonowski
 46. Carmen Laktineh
 47. Jakub Morze
 48. Beata Paszkowska
 49. Jakub Stefaniak
 50. Magda Szymańska

Członkowie z głosem doradczym:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa
prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner-Zawadzka

Przedstawiciel związków zawodowych:

mgr Beata Gwiazda (ZNP)