Sprawozdania/Raporty

Sprawozdania z badania ankietowego  "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Karty samooceny Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze dydaktyki.

Raporty "Losy zawodowe absolwentów":

 

Sprawozdania z badania ankietowego  "Ocena praktyki zawodowej" na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: