Informacje dla uczestników

Konkurs wiedzy fizjologicznej „Wielka Synapsa”

 

20 – 21 maja 2024 roku

 

Zapraszamy do udziału studentów będących aktualnymi słuchaczami

kursu fizjologii na Wydziałach Lekarskich Uczelni Medycznych.