Harmonogram

 

  

Plan ramowy ogólnopolskiego Konkursu Wielka Synapsa

Olsztyn, 20-21.05.2024r.

20 maja 2024

9.00-9.30

Inauguracja Konkursu Wielka Synapsa

Aula ABC

Centrum Symulacji Medycznej

Wydział Lekarski

Al. Warszawska 30

9.45-12.00

Konkurencja indywidualna- egzamin testowy//

Kierownicy i opiekunowie zwiedzanie starówki Olsztyna
z przewodnikiem

Aula ABC

Centrum Symulacji Medycznej

Wydział Lekarski

Al. Warszawska 30

12.00-12.30

Przerwa kawowa

Hol przed Aulą ABC

Centrum Symulacji Medycznej

Wydział Lekarski

Al. Warszawska 30

12.30-13.30

Konkurencja indywidualna dla 10 najlepszych uczestników z części testowej

Aula ABC

Centrum Symulacji Medycznej

Wydział Lekarski

Al. Warszawska 30

 

 

 

21 maja 2024

9.30-12.30

Konkurencja drużynowa – egzamin w symulowanych warunkach klinicznych

Sale symulacyjne

Centrum Symulacji Medycznej

Wydział Lekarski

Al. Warszawska 30

13.00-14.00

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, zakończenie konkursu

Aula ABC

Centrum Symulacji Medycznej

Wydział Lekarski

Al. Warszawska 30