E-KONSULTACJE

Wszelkie pytania dot. prowadzonych przedmiotów, zaliczeń, wpisów itd. można kierować na adres: rehab@uwm.edu.pl

Ponadto:

- prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski - ireneusz.kowalski@uwm.edu.pl,  rehab@uwm.edu.pl

- dr hab. n. med. Janusz Płomiński, prof. UWM - janusz.plominski@uwm.edu.pl   

- dr n. med. Katarzyna Zaporowska-Sapeta - katarzyna.zaborowska@uwm.edu.pl

- dr n. biol., dr n. kf. Anna M. Kamelska-Sadowska - anna.kamelska@uwm.edu.pl

- dr n. med. Kamila J. Regin - kamila.regin@uwm.edu.pl

- lek. Alicja Warmowska-Dawid - a.warmowska-dawid@uwm.edu.pl