E-KONSULTACJE

Wszelkie pytania dot. prowadzonych przedmiotów, zaliczeń, wpisów itd. można kierować na adres: rehab@uwm.edu.pl

Ponadto:

- prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski - ireneusz.kowalski@uwm.edu.plrehab@uwm.edu.pl

- dr n. med. Roman Grzybowski - roman.grzybowski@uwm.edu.pl      

- dr n. med. Katarzyna Zaporowska-Sapeta - katarzyna.zaborowska@uwm.edu.pl

- dr n. biol., dr n. kf. Anna M. Kamelska-Sadowska - anna.kamelska@uwm.edu.pl

- dr n. med. Kamila J. Regin - kamila.regin@uwm.edu.pl

- dr n. med. Alicja Warmowska-Dawid - a.warmowska-dawid@uwm.edu.pl

- lek. Przemysław Jackowski  - przemyslaw.jackowski@uwm.edu.pl

- lek. Alexander Okraska - alexander.okraska@uwm.edu.pl