AKTUALNOŚCI

Konferencje współorganizowane przez Katedrę Pediatrii Klinicznej w roku 2022

1. Alergia na pokarmy u dzieci - najnowsze wytyczne w praktyce klinicznej - 30.06.-01.07.2022 r.

Konferencja zorganizowana została przez Sekcję Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Klinikę Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Collegium Medicum UWM w Olsztynie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

oraz Klinikę Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Podczas konferencji szczegółowo omówiono m.in. nowe wytyczne diagnostyki i leczenia ABMK, eozynofilowe zapalenie przełyku, leczenie anafilaksji, leczenie alergii na białka mleka krowiego, diety eliminacyjne w leczeniu nietolerancji pokarmowych oraz trudności w karmieni dzieci.

Do wykładów zaproszono takich ekspertów jak: prof., Mieczysławę Czerwionkę-Szaflarską, dr hab. Piotra Dziechciarza, dr n. med. Urszulę Jedynak-Wąsowicz, dr n med. Agnieszkę Krauze, dr hab. Andreę Horvath, prof. Hannę Szajewską, dr hab. Katarzynę Platę-Nazar, dr n. społ. Ewę Winnicką, mgr psych. Katarzynę Bąbik oraz dr hab. Jarosława Kwiecień.

Wśród prelegentów znalazły się również dr Anna Nowak-Węgrzyn, prof. UWM oraz współorganizująca konferencję dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM – Kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Collegium Medicum UWM w Olsztynie.

Szczegółowy program w załączeniu

Link do strony: https://alergiapokarmowa2022.pl

 

2. Leczenie żywieniowe w codziennej praktyce - wskazania, zasady stosowania, monitorowanie - 16.09.2022 r.

Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie i z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W konferencji uczestniczyło ponad 70. lekarzy rodzinnych, pediatrów, neurologów, pielęgniarek pediatrycznych i dietetyków.

Na konferencji poruszono temat takiego rodzaju niedożywienia, które nie wynika z braku jedzenia, ale braku możliwości podania dziecku pokarmu doustnie. Pacjent, u którego jest rozpoznane niedożywienie powinien być poddany leczeniu żywieniowemu, które polega na wspomożeniu leczenia farmakologicznego i zabiegowego.

Prelegentów i uczestników konferencji przywitała dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Wśród prelegentów gościliśmy Panią prof. Agnieszkę Szlagatys-Sidorkiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, która zwróciła uwagę m. in. na to jaki wpływ ma choroba dziecka na pojawienie się u niego niedożywienia.

Prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta, kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie oraz kierownik interdyscyplinarnego zespołu żywieniowego w szpitalu dziecięcym podkreśliła, że w każdej specjalności spotykamy pacjentów, którzy ze względu na chorobę podstawową lub jej następstwa nie mogą być żywieni w sposób naturalny.

Celem konferencji była aktualizacja wiedzy na temat przyczyn niedożywienia u dzieci przewlekle chorych, zasad rozpoznawania niedożywienia, zagrożenia niedożywieniem oraz zalecanych metod leczenia żywieniowego.

Mgr Maciej Milczarek, farmaceuta ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Klinicznej omówił preparaty do żywienia pozajelitowego. 

Konferencję zorganizowały: Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Wydział Lekarski Collegium Medicum UWM w Olsztynie oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.

Komitet Naukowy:
Dr hab. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM Konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej dla woj. warmińsko-mazurskiego
Dr hab. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. GUM  Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci
Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Mgr Maciej Milczarek, Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji klinicznej dla woj. warmińsko-mazurskiego

Komitet Organizacyjny: dr hab. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM, lek. Ewa Cichocka-Kurowska, współpraca: Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie.

Zdjęcia z konferencji w galerii