DYDAKTYKA

Katedra Pediatrii Klinicznej realizuje zajęcia dydaktyczne dla Kierunku Lekarskiego w języku polskim i angielskim z przedmiotu Pediatria w następujących latach studiów:

  • 3 rok semestr zimowy i letni
  • 4 rok semestr zimowy i letni
  • 5 rok semestr letni
  • 6 rok semestr zimowy

Dodatkowo dla 5 roku Kierunku Lekarskiego realizujemy fakultety o tematyce:

  • Differential diagnosis in pediatrics - practical approach to clinical problems. Evidence based medicine (EBM)
  • Differential diagnosis in pediatrics
  • The immunology of food allergy: molecular mechanisms, clinical presentation, recent advances in the treatment
  • The immunology of food allergy
  • Zindywidualizowana medycyna XXI wieku. Zastosowanie nowoczesnych metod inżynierii biomedycznej w planowaniu zabiegów chirurgii czaszkowo-twarzowej 
  • Differential diagnosis in pediatrics