PRACOWNICY

Kierownik Katedry

Profesor

Profesor UWM

Adiunkt

Adiunkt dydaktyczny

Asystent dydaktyczny

Referent

Doktorant

Pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na umowę zlecenie