baner

30 listopada 2007 roku powołana została Katedra Neurologii i Neurochirurgii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządzeniem Rektora UWM na podstawie Uchwały Senatu UWM nr 242 z dnia 30/11/2007 r. Kierownikiem Katedry został Pan Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz.

26 maja 2017 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaopiniował Uchwałę nr 160 w sprawie utworzenia Collegium Medicum jako jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Zgodnie z Uchwałą nr 156 Senatu UWM powstały dwa Wydziały: Lekarski oraz Nauk o Zdrowiu. Katedra Neurologii i Neurochirurgii została przydzielona na Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2018 roku na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego tworzy się Katedrę Neurologii.

Zarządzenie nr 19/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2018 roku na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego zmienia nazwę Katedry Neurologii Neurochirurgii na Katedrę Neurochirurgii.

Kierownikiem Katedry Neurologii jest Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM a także ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne oraz innych kierunkach studiów w ramach wykładów ogólnouczelnianych.