HARMONOGRAMY I TEMATYKA

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

 WYKŁADY  PROWADZONE SĄ  W FORMIE STACJONARNEJ 

PROWADZĄCY- DR N. MED. RAKESH JALALI

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ZAJEĆ ZAMIESZCZONYM NA STONIE GŁOWNEJ WYDZIAŁU

Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych

 

Tematyka wykładów

Priorytety pierwszej pomocy. Bezpieczna ocena miejsca zdarzenia. Klasyfikacja ran, postępowanie w przypadku zranień. Oparzenia: rodzaje oparzeń, ocena stopnia rozległości oparzeń, postępowanie z pacjentem poparzonym. Złamania: typy złamań, objawy złamania, postępowanie przedszpitalne w przypadku złamania. Zwichnięcia, skurcze mięśniowe, uszkodzenia więzadeł i ścięgien: definicje, objawy i postępowanie. Strategia RICE.

Napad astmatyczny: definicja, czynniki wyzwalające, postępowanie z pacjentem. Postępowanie w przypadku zadławienia, różnice w postępowaniu z dorosłym i dzieckiem. Krwotok: definicja, postępowanie. Krwotok z nosa – postępowanie z pacjentem. Objawy krwotoku wewnętrznego. Wstrząs – definicje, przyczyny, postępowanie przedszpitalne. Omdlenia. Zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, napad drgawkowy – postępowanie z pacjentem.Pierwsza pomoc w przypadku urazów. Ocena AVPU i AcBC. Przyczyny utraty przytomności. Postępowanie z pacjentem przytomnym i nieprzytomnym. Ocena obecności urazów u pacjenta. Wywiad SAMPLE. Urazy twarzoczaszki. Urazy klatki piersiowej (odma opłucnowa, tamponada osierdzia) – definicje.

 SEMIANRIA PROWADZONE SĄ W FORMIE STACJONARNEJ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM NA STRONIE GŁÓWNEJ WYDZIAŁU 

PROWADZĄCY-LEK.MARCIN BAŁUCH 

TEMATYKA SEMINARIÓW

BLS, Omdlenia. Krwawienie z nosa. Tonięcie. Porażenie prądem. Zawał mięśnia sercowego. Napady drgawkowe. Hipotermia. Hipertermia

Pierwsza pomoc u ciężarnych. Oparzenia elektryczne, chemiczne i termiczne. Odmrożenia. Rany. Urazy oka. Zwichnięcia i naderwanie ścięgien. Urazy z ciałem obcym. Skurcze.Zadławienia 

 

 

 

 ĆWICZENIA PROWADZONE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ZAMIESZCZONYM NA STONIE WYDZIAŁU

PROWADZĄCY - mgr  Karol Przegaliński 

 

Tematyka ćwiczeń

Nagłe zatrzymanie krążenia u dorosłych (część 1).

Ocena miejsca zdarzenia. Ocena świadomości AVPU. Ocena ABC. Prowadzenie czynności z zakresu BLS. Wykonywanie telefonu alarmowego. Ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej.

Ćwiczenia z wykorzystaniem fantoma.

Nagłe zatrzymanie krążenia u dorosłych (część 2).

Ocena miejsca zdarzenia. Ocena świadomości AVPU. Ocena ABC. Prowadzenie czynności z zakresu BLS. Wykonywanie telefonu alarmowego. Ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej.

Ćwiczenia z wykorzystaniem fantoma.

Elektroterapia w zatrzymaniu krążenia.

AED – naklejanie elektrod, analiza rytmu, generowanie impulsu elektrycznego, stosowanie się do poleceń urządzenia. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED u poszkodowanych z rytmami do defibrylacji i nie do defibrylacji.

Ćwiczenia z wykorzystaniem fantoma.

Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci.

Ocena stanu świadomości. Udrażnianie dróg oddechowych. Wentylacja techniką usta-usta i usta-usta i nos. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt i dzieci starszych.

Postępowanie z dzieckiem podczas zakrztuszenia.

Ćwiczenia z wykorzystaniem fantoma.

Podsumowanie ćwiczeń.

Scenariusze sytuacji zagrożenia życia.