Katedra Medycyny Ratunkowej - main photo

Katedra Medycyny Ratunkowej istnieje od 2009r. Pierwotnie powołana, jako Zakład Ratownictwa Medycznego. W ramach struktury Katedry 25.02.2011 r. został powołany  Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej. Dzięki zajęciom klinicznym na oddziale studenci Naszego Wydziału poznają tajniki dziedziny, jaką jest medycyna ratunkowa.

Siedzibą Katedry i Klinicznego Oddziału jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Jesteśmy dość młodą Katedrą jednak możemy pochwalić się bogatą i wszechstronną działalnością dydaktyczną. Prężny zespół adiunktów i asystentów przekazuje swoje wieloletnie doświadczenie a przede wszystkim wiedze studentom wszystkich kierunków Wydziału Nauk Medycznych oraz innych Wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dzięki ciekawemu przekazowi wiedzy oraz samej chęci rozwoju studentów przy Katedrze działa bardzo prężne Studenckie Koło Medycyny Ratunkowej. Jego członkowie są nimi studenci zarówno polsko jak i anglojęzyczni mogą pochwalić się wieloma ciekawymi projektami promującymi „Pierwszą pomoc” w śród różnych środowisk Naszego miasta.  Jak pomagać uczą i przedszkolaków i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przy współpracy z „Gazetą Olsztyńską „ powstał cykl artykułów w ramach akcji „Minuty ratujące życie”. Studenci biorą czynny udział w międzynarodowych konferencjach i zawodach gdzie zajmują miejsca na podium.

Katedra prowadzi kurs specjalizacyjny dla lekarzy stażystów województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu medycyny ratunkowej.

Nad rozwojem procesu dydaktycznego i naukowego jednostki i jej pracowników czuwa Kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej dr n. med. Rakesh Jalali.