ERASMUS +

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

dr inż Agnieszka Śliwińska-Jewsiewicka

Katedra Histologii i Embriologii Człowieka
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie (al. Warszawska 30)
tel. + 48 532 725 755
mail: a.sliwinska@uwm.edu.pl

 

 

Informacje dotyczące międzynarodowego programu edukacyjnego ERASMUS+

znajdują się na stronie internetowej Biura ds. Współpracy Międzynarodowej http://bwm.uwm.edu.pl/