KONSULTACJE

W roku akademickim 2021/2021 preferowane konsultacje on-line

 

 

dr hab. n.med Michał Majewski, prof. UWM

michal.majewski@uwm.edu.pl

dr n.med. Krzysztof Nosek

krzysztof.nosek@uwm.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Dariusz Pawlak

dariusz.pawlak@poczta.onet.pl

dr Piotr Jakubowski                                                      

piotr.jakubowski@uwm.edu.pl

mgr farm. Wojciech Kask                                                       

fokask@wp.pl

dr Łukasz Puchała                                               

lukasz.puchala@uwm.edu.pl

lek.  Łukasz Smyk                                               

lukasz.smyk@gmail.com