Katedra Farmakologii i Toksykologii - main photo

Farmakologia to dziedzina medycyny i farmacji zajmująca się badaniem wpływu leków na organizm. Z kolei toksykologia to nauka opisująca oddziaływanie czynników toksycznych, takich jak toksyny czy duże dawki leków na organizm ludzki. Dzięki farmakologii wiemy, jakie działanie przy określonych dawkach wywierają różnorodne substancje lecznicze. W szczególności farmakologia zajmuje się budową i właściwościami substancji chemicznych, które w określonych sytuacjach mają pozytywny wpływ na organizm, ale także molekularnymi mechanizmami działania tych substancji, reakcjami organizmów na te substancje, możliwościami zastosowań praktycznych w celu leczenia chorób lub ich zapobiegania, dawkowaniu tych substancji oraz o ich działaniach niepożądanych czy interakcjach z innymi lekami lub pożywieniem.