DYDAKTYKA

Katedra Farmakologii i Toksykologii realizuje zajęcia dydaktyczne dla Kierunków:

  • Lekarski w języku polskim - II rok, studia jednolite magisterskie - Farmakologia z toksykologią 1/3, III rok, studia jednolite magisterskie - Farmakologia z toksykologią 2/3 i 3/3, V rok, studia jednolite magisterskie - Farmakologia kliniczna
  • Lekarski  w języku angielskim - II rok, studia jednolite magisterskie - Pharmacology and toxicology 1/3, III rok, studia jednolite magisterskie - Pharmacology and toxicology 2/3 i 3/3, V rok, studia jednolite magisterskie - Clinical pharmacology
  • Dietetyka, II rok, studia I stopnia - Farmakologia z farmakoterapią żywieniową
  • Ratownictwo Medyczne, II rok, studia I stopnia - Farmakologia z toksykologią oraz Farmakologia z toksykologią kliniczną
  • Pielęgniarstwo - II rok, studia I stopnia - Farmakologia, II rok, studia II stopnia - Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych
  • Położnictwo - II rok, studia I stopnia - Farmakologia
  • Ziołolecznictwo - fakultet dla kierunku lekarskiego