PROJEKTY

Rola  RAGE,  receptora  końcowych  produktów  zaawansowanej  glikacji,  w postępującym zwyrodnieniu  neuronów  ruchowych  rdzenia  kręgowego  w  dziedzicznej  postaci  Stwardnienia  Zanikowego Bocznego w mysim modelu tej choroby -  konkurs OPUS 13,  finansowanie ze środków NCN

Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej -konkurs SONATA BIS 8 , finansowanie ze środków NCN

Ocena specyfiki oddziaływania wybranych polimorfizmów genów zegarowych PER1, PER2 i PER3 na rodzaj chronotypu, wskaźnik jakości snu (PSQI) oraz zmiany poziomu wybranych adiponektyn celem predykcji ryzyka rozwoju otyłości wśród studentów kierunków biomedycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Studencki Grant Rektora UWM

 

Projekty statutowe

Temat badawczy:

Poznanie patomechanizmu wybranych schorzeń

Zadania badawcze:

Wpływ prozdrowotnych oddziaływań wybranych cyklitoli na funkcjonowanie wybranych linii komórkowych, wybranych modeli zwierzęcych oraz ich możliwości zastosowania w klinice

Zmiany w kodowaniu chemicznym unerwienia macicy pod wpływem endometriozy genitalnej wewnętrznej (adenomiozy) oraz zmiany w kodowaniu chemicznym unerwienia wybranych tkanek poddanych działaniu czynników uszkadzających

Wpływ poziomu bisfenolu A na neurochemiczną charakterystykę śródzwojowych włókien nerwowych wątroby/inne tkanki  na dużym modelu zwierzęcym oraz ocena poziomu bisfenolu A w próbkach osocza/moczu pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi oraz próba monitoringu środowiska życia