KIERUNKI BADAŃ

* Rozmieszczenie oraz charakterystyka neurochemiczna neuronów czuciowych zwojów rdzeniowych zawierających feniksynę

* Poziomy cytokin i chemokin w wybranych narządach szczurów szczepu SHR i WKY

* Rozmieszczenie feniksyny w strukturach rdzenia kręgowego świni

* Analiza transkryptomu krwi pępowinowej

* Określenie lokalizacji i ekspresji akwaporyn (AQPs) oraz białka p53 w nowotworach płuca

* Rola akwaporyn (AQPs) 1, 4, 5 i 7 w progresji raka jajnika u kobiet w powiązaniu z ekspresją białka p53

* Określenie lokalizacji i kodowania chemicznego neuronów zawierających kalbindynę (CB) w prążkowiu grzbietowym nowonarodzonych samic i samców szczura (stadium P0) linii WHP (wysoko preferującej alkohol, 5g/kg/24h i powyżej)

 

Ocena wpływu  prozdrowotnych oddziaływań wybranych cyklitoli na funkcjonowanie wybranych linii komórkowych, modeli zwierzęcych oraz możliwości ich zastosowania w klinice.

Ocena wpływu wysokich i niskich dawek bisfenolu A na wzory neurochemicznego unerwienia wątroby na modelu zwierzęcym.

Ocena roli Diaph1 (Diaphanous 1) w neuropatii cukrzycowej – jednym z najczęściej spotykanych powikłań cukrzycy

Określenie roli  RAGE - receptora  końcowych  produktów  zaawansowanej  glikacji,  w postępującym zwyrodnieniu  neuronów  ruchowych  rdzenia  kręgowego  w  dziedzicznej  postaci  Stwardnienia  Zanikowego Bocznego w mysim modelu tej choroby