Katedra Fizjologii Człowieka - main photo

Katedra Fizjologii Człowieka została powołana uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 29 lutego 2008r. Twórcą Katedry i pierwszym kierownikiem jest prof. dr hab. Mariusz Majewski.
Katedra ma klasyczną strukturę, docelowo, w miarę rozwoju kadrowego, planowane jest stworzenie 2 lub 3 Zakładów, ogniskujących swe badania na problemach urologicznych, neurofizjologicznych oraz związanych z regulacja czynności rozrodczych.

Badania Katedry dotyczą:

 1. podstawowych mechanizmów regulacyjnych w urologii, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wybranych substancji czynnych na funkcje autonomicznego układu nerwowego;
 2. procesów neuroregeneracji obwodowego układu nerwowego;
 3. mechanizmów leżących u podłoża procesów nowotworzenia w obrębie układu pokarmowego.
 4. roli akwaporyn w cyklu płciowym i wczesnej ciąży, ich znaczenia w biologii nowotworów jajnika i macicy kobiet oraz w komórkach nabłonka cewek nerkowych pacjentów z przewlekłymi glomerulopatiami;
 5. komórkowej ekspresji i polimorfizmu rodziny genów PAG (Pregnancy-Associated Glycoprotein) w łożysku człowieka

Wyniki badań prowadzonych w Katedrze publikowane są w postaci licznych oryginalnych publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Oprócz tego studenci Koła Naukowego Fizjologów Doświadczalnych (Agnes Daisy Bocian, Łukasz Jaśkiewicz) zajęli I miejsce na Międzynarodowym Spotkaniu Kół Naukowych w Olsztynie 2012, oraz (Agnes Daisy Bocian) wyróżnienie na konferencji „LI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych" 2012.

Planowane jest doposażenie sprzętowe Katedry, pozwalające na poszerzenie spektrum stosowanych technik badawczych tak, aby można było efektywnie współpracować z innymi Jednostkami Wydziału oraz innymi ośrodkami badawczymi w Kraju i poza jego granicami.

Katedra współpracuje z szeregiem ośrodków zagranicznych oraz krajowych, między innymi z:

 • Department of Biology, The University the Western Ontario, Canada, (prof. Greg Kelly);
 • Division of Neuroanatomy, Department of Anatomy, Histology and Embryology, Medical University of Innsbruck, Austria, (prof. Lars Klimaschewski);
 • Institute for Biomedicine, The Water and Salt Research Center, Aarhus Universitet, Aarhus, Denmark (prof. dr. med. Soren Nielsen);
 • Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie, (prof. dr hab. Elżbieta Kostyra);
 • Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie (dr hab. n. wet. Mariusz Skowroński)
 • Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie (prof. dr hab. Bożena Szafrańska, dr inż. Grzegorz Panasiewicz\)
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, (lek. med. Maciej Eliszewski)
 • Katedra Histologii i Embriologii Człowieka, Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, prof. dr hab. Zbigniew Kmieć, dr n. med. Janusz Godlewski);
 • Katedra i Klinika Urologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, (prof. dr hab. Piotr Radziszewski)
 • Katedra Zdrowia Publicznego Higieny i Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, (dr n. med. Leszek Frąckowiak)
 • Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie (dr hab. n. med. Tomasz Stompór, prof.. UWM)
 • Zakład Fotochemii i Spektroskopii, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (dr Hubert Piwoński).

 

Katedra Patofizjologii została powołana decyzją Senatu z dnia 26 marca 2010 roku (Uchwała Nr 378).

 

Prowadzimy kształcenie studentów z zakresu:

Patofizjologii na następujących kierunkach:

- Lekarski polskojęzyczny

- Lekarski anglojęzyczny - English Division

- Ratownictwo Medyczne stacjonarne

- Ratownictwo Medyczne niestacjonarne

Immunologii, Mikrobiologii, Genetyki Klinicznej oraz ćwiczenia z Biologii Molekularnej i Genetyki na następujących kierunkach:

- Lekarski polskojęzyczny

- Lekarski anglojęzyczny - English Division

 Anatomii człowieka na kierunku

- Pielegniarstwo

oraz zajęcia fakultatywne z:

Terminologii Medycznej w językach obcych (język angielski) na kierunku

 - Lekarski polskojęzyczny

 Alergie i Nietolerancje Pokarmowe (z uwzględnieniem podstaw immunologii) na kierunku

- Dietetyka 

 

Główny profil naukowy Katedry stanowiły poczatkowo badania patofizjologii układu krążenia w chorobie nadciśnieniowej, który został rozszerzony w 2013 roku o badania zastosowania komórek macierzystych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego i innych neuropatii.

Do większych osiągnięć naukowych i dydaktycznych Katedry należą:

 • Nagroda JM Rektora UWM zespołowa II stopnia w roku akademickim 2011/2012 złożona na ręce dr Anny Hryniewicz
 • Nagrody JM Rektora UWM za osiągnięcia naukowo-badawcze w latach 2009 i 2011, które otrzymała dr Joanna Haraźna.
 • Nagroda I stopnia Rektora UWM za osiągnięcia naukowe w roku 2014, którą otrzymała Profesor Joanna Wojtkiewicz
 • Nagroda II stopnia UWM za osiągnięcia naukowe w roku 2014, którą otrzymała dr Joanna Haraźna
 • Nagroda Alberta Ferrari na Kongresie ESH - 2013 w Mediolanie/Włochy dla dr Joanny Haraźnej

W lipcu 2016 roku został otwarte Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa, w którym nasza Katedra otrzymała II piętro. Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami, salami dydaktycznymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny, na każdym stanowisku pracy studenci mają do dyspozycji komputer. Na ćwiczeniach z patofizjologii studenci będa mogli pracować z autentycznym, ale jednocześnie wirtualnym pacjentem. Na immunologii studenci będa mogli korzystać z programów komputerowych. Prowadzimy zaawansowane badania naukowo-kliniczne w kooperacji ze specjalistycznymi klinikami, jak również z naukami podstawowymi.

Obecnie współpracujemy z Kliniką Neurologii i Neurochirurgii UWM, Kliniką Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Katedrą Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z Uniwersytetem Johnsa Hopkinsa w Baltimore / USA i Clinical Research Center, Department of Nephrology and Hypertension, University Hospital Erlangen w Niemczech.