Dla studentów

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
Katedra Biochemii Żywności
pl. Cieszyński 1
tel. 524 51 71, mail: darewicz@uwm.edu.pl 

Kierownik RID w dyscyplinie nauki medyczne

dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
al. Warszawska 30
tel. 524 57 56, mail: agnieszka.skowronska@uwm.edu.pl

Biuro RID w dyscyplinie nauki medyczne

mgr Aneta Kempa

tel. 524 61 01
mail: aneta.kempa@uwm.edu.pl

mgr Justyna Bieńkowska

tel. 524 54 07
mail: justyna.bienkowska@uwm.edu.pl

Lokalizacja:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego
al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

Przyjmowanie dokumentów:

Dokumenty przymowane są w Biurze RID w dyscyplinie nauki medyczne we wtorki w godzinach od  9:00 do 13:00

Rodzaje wsparcia

Dofinansowanie badań prowadzonych przez koła naukowe 

Finansowanie: do wyczerpania środków

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin finansowania
Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dofinansowania badań prowadzonych przez koła naukowe
Załacznik nr 2 - wypełnia Komisja ds. oceny wniosków RID w dyscyplinie nauki medyczne
Załacznik nr 3 - RAPORT Z REALIZACJI dofinansowania badań prowadzonych przez koła naukowe


 

Dofinansowanie udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

Finansowanie: do wyczerpania środków

Dokumenty do pobrania:

Regulamin finansowania
Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych


 

Dofinansowanie organizacji konkursów, seminariów, konferencji przez studentów

Finansowanie: do wyczerpania środków

Dokumenty do pobrania:

Regulamin finansowania
Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinasowanie organizacji konkursów, seminariów, konferencji przez studentów


 

Dofinansowanie dodatkowych wyjazdów studentów do firm w ramach zajęć praktycznych oraz wyjazdów na konkursy, targi i organizowane konkursy branżowe

Finansowanie: do wyczerpania środków

Dokumenty do pobrania:

Regulamin finansowania
Załącznik nr 1 - Wniosek o dofinansowanie dodatkowych wyjazdów studentów do firm w ramach zajęć praktycznych oraz wyjazdów na konkursy, targi / konkursy branżowe