Projekt STRATEGMED "NeuStemGen"

Logo Strtegmed

  

Projekt "Innowacyjna strategia diagnostyki, profilatktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodeneracyjnych w populacji polskiej" o akronimie NueStemGen.

 

 

Witamy na stronie projektu pt. „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” – akronim NeuStemGen. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED. Projekt zakłada realizację zadań fazy badawczej oraz wdrożeniowej z zakresu neurologii, okulistyki, genetyki i bioinformatyki a planowany okres realizacji projektu to 36 m-cy.

STRATEGMED to pierwszy program strategiczny stworzony przez Radę NCBR na podstawie Krajowego Programu Badań. Jest on odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Jako największe zagrożenie zdrowotne w perspektywie najbliższych lat określa on choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, a także choroby neurodegeneracyjne.

Projekt NeuStemGen jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Genomed Spólka Akcyjna, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Fundacja Ewy Błaszczyk “AKOGO”.

Więcej informacji można uzyskać klikając link http://neustemgen.nauka.szczecin.pl

Loga firm

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

logo badań i rozwoju